Szczecińska filharmonia i ZAiKS organizują międzynarodowy konkurs kompozytorski

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Filharmonia w Szczecinie zapraszają twórców do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Mieczysława Karłowicza z pulą nagród w wysokości 100 tys. zł. 

To wyjątkowe muzyczne przedsięwzięcie ma odbywać się regularnie co dwa lata. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej i nienagradzane w innych konkursach kompozycje na orkiestrę symfoniczną, które trwają od 9 do 12 minut (zalecane jest wykorzystanie pełnego składu orkiestry).

Organizowanie konkursów twórczych jest niezwykle ważnym aspektem działalności ZAiKS-u. Inspirujemy, zachęcamy, motywujemy i nagradzamy twórców. Dlatego każdy nasz konkurs dotyczy utworów oryginalnych. Bez inicjatywy ZAiKS-u te nowe utwory po prostu by nie powstały – mówił podczas konferencji prasowej w siedzibie ZAiKS-u Miłosz Bembinow, kompozytor i wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Nieprzypadkowo to właśnie szczecińska filharmonia podjęła się współtworzenia nowej marki, jaką ma stać się Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza (patron instytucji jest więc także patronem konkursu). – Mamy odważną przestrzeń, która uzasadnia zaproponowanie publiczności repertuaru w stu procentach współczesnego. Mieczysław Karłowicz był jednym z najbardziej twórczych kompozytorów w Polsce i, pomimo tragicznie i młodo zakończonego życia, zostawił po sobie wiele wspaniałych utworów. Liczę, że jego barwna postać, a był wszak także doskonałym fotografem i taternikiem, będzie inspiracją dla uczestników – powiedziała Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii w Szczecinie.

Nowy konkurs kompozytorski będzie jedynym na świecie, na który zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie online. Samo zakwalifikowanie się do finału będzie wiązało się z profesjonalnym wykonaniem i nagraniem utworu, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla początkujących artystów.

Zgłoszenia i nagrody

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza ma charakter otwarty – nie ma więc żadnych ograniczeń jeśli chodzi o narodowość lub wiek kompozytorów. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku. Skład jury poznamy po 1 kwietnia, a najpóźniej do 28 września br. zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu.

Zakwalifikowane do finału kompozycje zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na żywo 20 listopada br. w szczecińskiej filharmonii. Utwory wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Jury konkursu ustali werdykt i ogłosi wyniki dopiero po wysłuchaniu prawykonań. Zwycięzca otrzyma 50 tys. zł, a kompozytorzy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce dostaną odpowiednio 30 i 20 tys. zł. Zostaną również przyznane dwa dodatkowe wyróżnienia: Nagroda Publiczności i Nagroda Orkiestry.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.karlowiczcompetition.pl

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza
Fot. Materiały Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl