Wystawa „Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina” na Jasnych Błoniach

Do 19 kwietnia mieszkańcy Szczecina mogą oglądać wystawę „Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina”. Została zorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Archiwum Państwowym.

Szczecin na przestrzeni lat

Wystawa prezentuje przede wszystkim mapy, które ukazują obraz Szczecina i następujące na terenie miasta zmiany przestrzenno-gospodarcze, aż od średniowiecza do współczesności. Ważnym punktem wystawy są wizje, które mogą być inspiracją w zakresie planowania zmian na terenie Szczecina w przyszłości. Pod uwagę wzięto przede wszystkim obszar Starego Miasta i Łasztowni wraz z przyległymi osiedlami.

Zmiany i rozwój Szczecina

Wystawa jest częścią debaty społecznej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, o czym szerzej pisaliśmy tutaj . Zaplanowane zmiany na terenie Szczecina mają dotyczyć inwestycji, jakie będą realizowane przez najbliższe 30 lat. Głównym nurtem ma być klimat i środowisko, komunikacja, przestrzeń oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl