Centrum Informacji dla Cudzoziemców już otwarte

Specjalny punkt pomocy dla obcokrajowców przyjeżdżających w celach zarobkowych do Szczecina działa już  przy Placu Hołdu Pruskiego 8.  Cudzoziemcy znajdą tam wparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy, przysługujących im świadczeń oraz spraw codziennych typu: pomoc lekarska, edukacja dzieci, wynajem mieszkania.

Rośnie liczba obcokrajowców

Według oficjalnych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie zachodniopomorskim w pierwszym kwartale 2019 roku zatrudnionych legalnie było 25 tys. cudzoziemców. Większość mieszka w Szczecinie (ok.19 tys.) i pochodzi głównie z Ukrainy.
Cudzoziemcy nie zawsze znają  przepisy prawne i obowiązujące zasady. Nie wiedzą też, gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.

– Widzimy bardzo istotny wpływ obcokrajowców na rynek pracy, mamy coraz więcej zagranicznych studentów. Musimy zatem zacząć kompleksowo reagować na potrzeby takich osób – powiedział Daniel Wacinkiewicz, z-ca prezydenta Szczecina

W odpowiedzi na te potrzeby, wsparcia cudzoziemców przybywających do naszego miasta, został ogłoszony konkurs na na stworzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Wygrał projekt złożony przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Rozwoju Zawodowego Talent&Kariera i Fundację Ludzkie Sprawy.

Pomoc dla cudzoziemców

W Centrum Informacji dla Cudzoziemców potrzebujący pomocy spotka się z doradcą, który odpowie na najważniejsze pytania dotyczące legalnego pobytu, pracy oraz codziennego życia w Szczecinie. Będą też mogli wziąć udział w szkoleniach czy skorzystać z informacji  w specjalnym informatorze wydanym w dwóch językach (ukraińskim  rosyjskim).

Po co to wszystko?

Odpowiedź jest dość prosta. Chodzi o to, żeby szczecińscy pracodawcy mieli szansę na uzupełnienie braków kadrowych, których nie dało się zapełnić pracownikami z rodzimego rynku. To próba zatrzymania w mieście tych cudzoziemców, którzy do nas przyjechali z zamiarem zamieszkania i podjęcia pracy.

– Zaczynamy od punktu informacyjnego, ale to nie jest jednorazowa akcja, tylko projekt, który chcemy rozwijać na wielu płaszczyznach – podsumowała Beata Bugajska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Według specjalistów z obu fundacji cudzoziemców przebywających i pracujących w Szczecinie jest o ok. 50% więcej niż wskazują oficjalne statystyki.  Często są niezarejestrowani w ZUS, nie mają umowy o pracę, a ich wynagrodzenie odbiega od stawek rynkowych. Na każdym kroku natykają się na bariery językowe i te wynikające z różnic kulturowych.  A przecież bez nich nasz lokalny rynek pracy miałby poważne problemy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl