Światowy Dzień Głosu w „Medincus”

08:27
Medincus (logo)

fgf.jpg

Organizatorzy serdecznie zapraszają nauczycieli, wykładowców i osoby, dla których głos jest narzędziem pracy.

Program obchodów

Miejsce:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4.

14.04.2016 godz. 17.00-20.00

Wykłady bezpłatne*

Zagrożenia narządu głosu w pracy nauczyciela,

– dr n. med. Anna Dąbrowska, Kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, audiolog i foniatra

Twoja siła tkwi w Twoim głosie – jak wykorzystywać głos do wzmacniania własnego autorytetu,

– ks. dr Krzysztof Zdziarski, Prorektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

Psychologiczne aspekty pracy głosem -Jak panować nad emocjami w trakcie prowadzenia zajęć,

– dr hab. A. Gruszewska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, psycholog

Jak mówić świadomie – zasady emisji głosu w mowie,

– mgr Renata Gniewosz, terapeuta głosu Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie

Jak słyszymy, tak mówimy – problemy w komunikacji językowej osób niedosłyszących,

– mgr Maja Kukiełko, surdopedagog, audiometrystka Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie

 

*Ze wzgl. na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy uprzejmie proszą o zgłaszanie swojego uczestnictwa w wykładach pod adresem e-mail: rejestracja.szczecin@csim.pl (należy podać imię i nazwisko) oraz telefonicznie w Rejestracji Zachodniopomorskiego Centrum Słuch i Mowy Szczecinie pod tel. 91 455 33 00.

Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne, wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.

 

15.04.2016 godz. 15.00-20.00

Płatne warsztaty z techniki Alexandra* – część pierwsza

– mgr Magdalena Kędzior (dla wokalistów, aktorów, nauczycieli ze środowiska szczecińskiego i osób zainteresowanych)


16.04.2016 godz. 9.00-14.00

Płatne warsztaty z techniki Alexandra – część druga

– mgr Magdalena Kędzior (dla wokalistów, aktorów, nauczycieli ze środowiska szczecińskiego i osób zainteresowanych)

 

Warsztaty z Techniki Alexandra*

Prowadzący: Magdalena Kędzior

Czas trwania: 10 godzin

Termin: 15-16.04 2016 (piątek 15.00-20.00, sobota 9.00-14.00)

Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie ul. Starzyńskiego 3

Liczebność grupy: 14 osób

Koszt: 205 zł /os.

Cena zawiera: uczestnictwo w warsztatach, materiały dydaktyczne, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę

 

Zapisy

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rezerwacja miejsca oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.

Zapisy pod adresem e-mail: rejestracja.szczecin@csim.pl (należy podać imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) oraz telefonicznie w Rejestracji Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy Szczecinie pod tel. 91 455 33 00.

Gwarancją uczestnictwa w warsztatach z Techniki Alexandra jest rezerwacja miejsca i wpłata 205 zł do dnia 12 kwietnia 2016 r.

Opłaty za szkolenie w Rejestracji ZCSiM w Szczecinie ul. Starzyńskiego 3-4

lub na konto ZCSiM w Szczecinie ul. Starzyńskiego 3-4,

Kredyt Bank S.A. NR 09 1500 1777 1217 7008 7340 0000

z dopiskiem „Szkolenie TA, 15-16.04.2016 oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej”.

 

Technika Alexandra jest metodą świadomego przywracania naturalności i swobody psychofizycznej organizmu, dzięki której człowiek może wyeliminować w swoim ciele zbędne napięcia i usztywnienia. Technika wpływa pozytywnie na: mówienie, emitowanie głosu (szczególnie polecana dla nauczycieli i osób, dla których głos jest narzędziem pracy), śpiewanie, grę na instrumentach muzycznych, grę aktorską, prowadzenie prezentacji, panowanie nad stresem i tremą. Więcej informacji na stronie http://www.technika-alexandra.pl.

W Polsce działa obecnie niewielu nauczycieli tej techniki. Magdalena Kędzior, jest dyplomowanym nauczycielem TA, ukończyła kurs dla nauczycieli Techniki Alexandra w The Constructive Teaching Centre pod kierunkiem Waltera i Dilys Carringtonów i należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra STAT.

Program warsztatów:

1. Podstawowe zasady Techniki Alexandra

• obiektywna obserwacja,

• odruch strachu i zauważanie jego symptomów w codziennym życiu,

• powstrzymanie chęci natychmiastowego poprawiania nieprawidłowych reakcji,

• zmiany na poziomie myśli,

• pierwotna kontrola

2. Ćwiczenie w pozycji aktywnego wypoczynku w celu rozluźnienia zbędnych napięć i przywrócenia odpowiedniej sprężystości mięśni

3. Uzyskiwanie swobodnej pozycji stojącej i swobodnej pozycji siedzącej z wykorzystaniem podstawowych zasad Techniki Alexandra

4. Powrót do naturalnego, pełnego oddechu

5. Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do emisji głosu i przykładowych ruchów

6. Eliminowanie zbędnych napięć i usztywnień, przywracanie odpowiedniego tonusu mięśniowego

7. Radzenie sobie z tremą

8. Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do przykładowych problemów emisji głosu

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.