Stanisław Ruksza nowym dyrektorem Trafostacji Sztuki

13:37

Po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania konkursowego, Komisja rekomendowała Prezydentowi Miasta Szczecin na stanowisko dyrektora instytucji kandydaturę pana Stanisława Rukszy.

W konkursie na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie udział brało łącznie pięciu kandydatów. 7 lutego br. prezydent Piotr Krzystek zaakceptował kandydata na ww. stanowisko.

Stanisław Ruksza, lat 38, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Historia sztuki.

Był kuratorem wielu wystaw organizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jest autorem licznych publikacji z dziedziny sztuki współczesnej. Nowy dyrektor Trafostacji Sztuki  to laureat wielu nagród i wyróżnień. Za działalność kuratorską otrzymał nominację do nagrody „Gwarancji Kultury 2015” w kategorii „sztuki wizualne” przyznawanej przez TVP Kultura oraz zajął I miejsce w rankingu pisma artystycznego Obieg w kategorii „Kurator roku” za rok 2014.

Stanisław Ruksza jest członkiem Rady Programowej Kolekcji MOCAK-u w Krakowie, w latach 2009-2011 był członkiem Rady Programowej Katowice 2016 Biura Europejskiej Stolicy Kultury. Ponadto, był również wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zwycięzca posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury, a tym samym w zarządzaniu zespołem pracowników, zarządzaniu finansami publicznymi, pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Według Komisji konkursowej, Stanisław Ruksza przedstawił spójną koncepcję programowo-organizacyjną Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Zakłada ona stworzenie miejsca o oryginalnym i interdyscyplinarnym charakterze, realizującego ciekawy i urozmaicony program. Jednocześnie nowy dyrektor Trafostacji Sztuki w swoich działaniach planuje uwzględniać zarówno możliwości finansowe instytucji, jak również możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin