Segregujemy lepiej i częściej

11:15
odpady zielone 040314

18 procent (prawie 19 tys. ton) z tej ilości odebranych odpadów stanowiły odebrane selektywnie. W roku 2014 wskaźnik ten był niższy i wynosił 16,3%. Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości wzrosła w roku 2015 o ponad 2,5 tysiąca ton co kształtuje dynamikę wzrostu na poziomie przekraczającym 15%.

Zielone – mistrzem! Największy udział w tym wzroście mają odpady zielone. Od kwietnia do końca listopada, z ponad 5000 nieruchomości wywieziono 5.684 tony zielonych odpadów, czyli o 1.360 ton więcej niż rok wcześniej. A przypomnijmy, że odpady zielone odbierają także EKOPORTy. W 2015 roku 7 EKOPORTów w Szczecinie przyjęło ponad 1.300 ton tych odpadów ( w 2014 r. -1.040 ton)

Opakowaniowe. Wzrosła ilość odebranych odpadów opakowaniowych: z papieru, wielomateriałowych oraz opakowań ze szkła. W 2015 odebrano 9.380 ton odpadów opakowaniowych , to jest o 678 ton więcej niż rok wcześniej.

Gabaryty. Masa odebranych odpadów wielkogabarytowych też systematycznie rośnie. W 2015 roku odebrano 2.617 ton starych mebli, ram okiennych czy dywanów, wykładzin . To jest o 333 tony więcej niż w roku 2014 .

Elektrośmieci. Od dwóch lat zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców we współpracy z ElektroEko, w ramach programu Moje miasto bez elektrośmieci. W ramach tego programu w 2015 roku z gospodarstw domowych odebranych zostało blisko 385 ton elektrośmieci (w 2014 roku – 300 ton). Przypomnijmy, że w zamian za elektrośmieci oddawane do punktów prowadzonych przez ElektroEko, szkołom przydzielane są kupony. Te z kolei, przeliczane na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane ze specjalnego Funduszu Oświatowego materiały i pomoce edukacyjne.

Zmieszane. O 2,2% tj. o 1704 tony wzrosła ilość odebranych odpadów zmieszanych. W 2015 roku ze szczecińskich nieruchomości zamieszkałych odebrano 85 937, 3 tony odpadów zmieszanych. To efekt zwiększającej się ilości nieruchomości objętych systemem oraz uszczelnienia systemu odbioru odpadów.

 

Liczby w 2015:

Odpadów komunalnych odebrano – 105 tys. ton

Odpadów zmieszanych – 85 937, 3 tony

Odpadów gromadzonych selektywnie – 19 tys. ton

Odpadów zielonych – 5.684 tony

Odpadów zielonych przyjętych w EKOPORTach – 1.375 ton

Razem odpadów zielonych 7059 ton!

 

Liczba mieszkańców Szczecina korzystająca z Ekoportów 83 tys.

 

Odpady przyjęte w EKOPORTach

4.103 tony w tym:

– Odpady budowlano -rozbiórkowe – 1.272

– Odpady wielkogabarytowe – 724 ton

– Odpady zielone – 1.375 ton

– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 275 ton

– Opony – 93 tony

 

Odpady zużytego sprzętu odebrane z nieruchomości w ramach programu Moje miasto bez elektrośmieci – 100 ton

Odpady zebrane w ramach prac interwencyjnych realizowanych przez brygady ZDiTM – 1.775 ton

Masa odpadów odebranych w ramach likwidacji dzikich wysypisk 265 ton (290 alertów)

Masa liści z pasa drogowego w okresie październik – grudzień 86 ton

Źródło: Urząd Miasta Szczecin