Samorząd województwa zlecił badania dotyczące dostępu do kultury

Do jakich instytucji kulturalnych chodzimy najczęściej? Ile wydajemy na bilety? Jakie są nasze oczekiwania, preferencje i bariery? Samorząd województwa zlecił badania dotyczące dostępu mieszkańców Pomorza Zachodniego do kultury.

Celem badań jest uzyskanie wiedzy na temat dostępu mieszkańców naszego regionu do kultury, a także poznanie preferencji i oczekiwań w odniesieniu do oferty instytucji kultury. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialna będzie firma Biostat z Rybnika.

Obecnie trwa aktualizacja dokumentów strategicznych województwa, więc wyniki nie tylko pozwolą zdiagnozować stan kultury na Pomorzu Zachodnim, ale także będą podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju.

Badania obejmą analizę dostępnych danych (udostępnionych m.in. przez podmioty zajmujące się kulturą), a także wywiad telefoniczny (ponad 100 respondentów). Ich wyniki zostaną zaprezentowane już w grudniu w formie raportu, który będzie zawierał wnioski i rekomendacje.

Podobne badania firma Biostat przeprowadziła w 2013 roku w związku z organizacją Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego. Wtedy badania wykazały, że mieszkańcy naszego regionu najczęściej odwiedzają kina, biblioteki i teatry, a najważniejszymi czynnikami decydującymi o skorzystaniu z usług danej instytucji jest atrakcyjność oferty i cena biletu. Dwie trzecie badanych deklarowało, że na kulturę wydaje maksymalnie 100 złotych miesięcznie. Aż 22% osób stwierdziło, że nie brało udziału w żadnym wydarzeniu kulturalnym.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl