Ruszyła kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”

Do tegorocznej edycji można zgłaszać obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017. Nabór trwa do 31 stycznia br.

Celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Udział w konkursie mogą wziąć właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

– Jednym z zadań organizowanego dorocznie konkursu „Zabytek Zadbany” jest także popularyzacja wiedzy na temat właściwego postępowania z zabytkami architektury, podczas ich użytkowania oraz w trakcie prowadzonych remontów. Wyróżniając poszczególne obiekty, chcemy pokazać dobre przykłady tego typu działań – mówi Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas tegorocznej edycji konkursu zabytki można zgłaszać w sześciu kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych
  4. Architektura i budownictwo drewniane
  5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Laureatów wybierze jury składające się z ekspertów w dziedzinie konserwacji zabytków. Ocenie podlegać będą m.in. jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich oraz rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Laureatów poznamy podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji: www.nid.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl