Ruszył nabór na Stypendia Twórcze

09:00
artyści uliczni

00001 art ulicz.jpg

Stypendia zostaną przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Warunkiem otrzymania Stypendium Twórczego Miasta Szczecin jest przedstawienie spójnego, oryginalnego, autorskiego projektu, który przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 12.000 zł zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin. Co ważne, na wniosek Prezydenckiej Rady Kultury nie została ustalona granica wiekowa, dlatego obok tegorocznych absolwentów szkół artystycznych mogą brać udział w konkursie nawet bardzo dojrzali twórcy. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur Komisja stypendialna wybierze osoby, które zostaną rekomendowane prezydentowi do przyznania wyróżnienia.

Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół artystycznych.

Wnioski o przyznanie Stypendium, zgodnie z wzorem określonym procedurą WK – X, mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów. Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 15 września 2016r.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Życiorys artystyczny.

2. Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.)

3. Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

Więcej informacji o stypendiach: www.eurzad.szczecin.pl,  www.bip.um.szczecin.pl

Źródło: Urząd Miasta Szczecin