Remont lewego skrzydła Urzędu Miasta

12:17
Sala sesyjna (wizualizacja)

sala sesyjna 2.jpg

Powrót do źródeł

Remont tej części gmachu to powrót do zamysłu, który przyświecał autorowi projektu. Gmach urzędu powstał w latach 1924-1927 wg projektu berlińskiego architekta Georga Steinmetza. Lewo skrzydło (zachodnie) powstało w 1926 r. i mieściło w swoim wnętrzu reprezentacyjne sale, w których odbywały się posiedzenia Zarządu Prowincji ( na parterze) oraz Sejmu Prowincji ( na piętrze- dawna sala Filharmonii).

Koncepcja remontu

Głównym zamysłem planowanej inwestycji jest przeniesienie do gmachu urzędu miasta sali ślubów, która znajdzie się w obecnej sali obrad rady miasta. Inwestycja połączona będzie z rewitalizacją ogrodu przylegającego do sali, tak aby mogły się w nim odbywać ceremonie plenerowe.

Aktualnie USC organizuje śluby w pomieszczeniach wynajmowanych od Zamku Książąt Pomorskich. Wiąże się to ze znacznymi utrudnieniami dla par składających przysięgę i ich gości. Na przykład w związku z remontem Opery na Zamku, w 2011 r. zabrano znaczą cześć pomieszczeń, które były w użytkowaniu USC (hol, sala kominkowa, sala toastów)

Obecne pomieszczenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców – sala ślubów posiada 35 miejsc siedzących, a standardem stały się ceremonie, w których bierze udział co najmniej 80 osób.

Poza tym obiekt nie posiada szatni, a poczekalnia jest zbyt mała. Sala toastów umieszczona bezpośrednio przy sali powoduje, że niejednokrotnie zakłócane są kolejne ceremonie przez gości składających życzenia nowożeńcom oraz wznoszących toasty. Mankamentem jest także jedna toaleta (koedukacyjna) wspólna dla gości oraz pracowników USC. Doskwiera także brak łączy światłowodowych, które umożliwiają bezpośrednie połączenie z MSW i sprawne funkcjonowanie Rejestru Stanu Cywilnego. Obecnie wykorzystywane jest połączenie radiowe, które jest zawodne. Często małżeństwa są rejestrowane w systemie dopiero w kolejnym dniu roboczym po ceremonii, co wiąże się z koniecznością powtórnej wizyty nowożeńców w USC.

Obecnie w Szczecnie jest udzielanych ok. 1000 ślubów cywilnych rocznie. Nowa sala ślubów na pewno rozwiąże szereg wymienionych powyżej mankamentów i sprawi, że śluby cywilne będą mijały bardziej komfortową oprawę.

Początek remontu lewego skrzydła

Aby zorganizować salę ślubów w gmachu urzędu miasta, należy najpierw przenieść salę sesyjną do pomieszczeń po byłej filharmonii. W wyniku prowadzonych prac przywrócony zostanie historyczny układ przestrzenny dawnej sali Sejmu Prowincji, przebudowanej w połowie lat sześćdziesiątych na filharmonię.

Pomieszczenia dotychczas wykorzystywane przez muzyków zostaną przystosowane na potrzeby Rady Miasta. Dotychczasowa sala koncertowa stanie się salą sesyjną. Jednak sala, tak jak to było do tej pory, będzie także wykorzystywana przez różne stowarzyszenia, instytucje, grupy mieszkańców. W bezpośrednim jej sąsiedztwie powstaną pomieszczenia Biura Rady Miasta.

Dodatkowo udrożniona zostanie jedna z dwóch klatek schodowych (od ul. Felczaka), która obecnie nie spełnia wymagań drogi ewakuacyjnej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony zostanie przez windę, obsługującą trzy kondygnacje.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, wykonano program prac konserwatorskich, w który stwierdzono dużą liczbę oryginalnych elementów takich jak: fasety, gzymsy, detale rocaille, lizeny, belki policzkowe schodów, balustrady, fragmenty posadzek, grzejniki, wybrane sztuki stolarki drzwiowej, drewniane listwy przypodłogowe i drewniane okładziny ścienne. W ramach remontu podjęte zostaną takie działania, które pozwolą zachować utrzymać zabytkowy charakter budynku.

Najważniejsze prace związane z remontem byłej sali koncertowej:

• demontaż sceny, zaplecza oraz boazerii naściennej,

• wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, sieci komputerowej, wod- kan,

• remont ścian i sufitów, wykonanie sufitu podwieszanego i nowego stropu

• montaż fasadowej ściany szklanej wewnętrznej na profilach aluminiowych,

• przebudowa wentylacji mechanicznej, na wentylację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła oraz montaż klimatyzatorów,

• montaż ślusarki i stolarki drzwiowej,

• montaż systemów multimedialnych (nagłośnienie i projekcja obrazu), do zarządzania obradami (głosowanie, kolejkowanie wystąpień), do rejestracji i transmisji do Internetu dźwięku i obrazu.

Sala Sesyjna będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia, w tym m.in. w inteligentnie sterujące oświetleniem (w sali sesyjnej, sali konferencyjnej, sali komisji, na korytarzach). Dzięki temu brak osób w strefie skutkować będzie obniżeniem natężenia oświetlenia, a w ostateczności jego wyłączeniem. Poza tym intensywność światła także zależna będzie od natężenia oświetlenia naturalnego, docierającego z zewnątrz.

W pomieszczeniach zastosowane będzie oświetlenie LED obniżające koszty zużycia energii elektrycznej.

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego – wiosna 2016. Planowane zakończenie robót – koniec 2017 r. Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 8 000 000 zł.

Jednocześnie w trakcie trwania remontu pomieszczeń po filharmonii, zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie obecnej sali sesyjnej na salę ślubów.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin