Peryskop w górę!

15:00
Peryskop

peryskop plakat.jpg

Tegoroczna edycja przynosi prawdziwą rewolucję – rozszerzono formułę o elementy kariery oraz współpracy przedsiębiorców z uczelniami. Nie bez przyczyny. Głównymi bolączkami przedsiębiorców, na które wskazują zarówno w badaniach, jak i rozmowach osobistych, jest kosztowna pogoń za innowacyjnością i kreatywnością, której oczekuje rynek oraz rosnące kłopoty z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr. Nowa nazwa – „Targi Peryskop” wprost ilustruje ideę dostrzegania zmian rynkowych na horyzoncie, po to by obrać właściwy kursu dla rozwoju biznesu. 

Peryskop to praktyczny przyrząd, który pozwala wyjrzeć ponad powierzchnię i dostrzec nieodległy cel. Tym celem dla Targów Peryskop jest inspirowanie współpracy i uruchomienie potencjału jaki tkwi we współpracy zachodniopomorskich uczelni oraz biznesu. Można go osiągnąć poprzez budowanie trwałych i bliskich więzi między przedsiębiorcami, zdolnymi studentami i światem nauki. Służą temu najlepiej bezpośrednie spotkania, prezentacje i dyskusje. Od jakości tych relacji zależeć będzie najbliższa przyszłość gospodarki regionu: zbudują ją innowacyjni przedsiębiorcy, którzy będą umieli wykorzystać dostępne wsparcie, w tym kadrę naukową i zaplecze uczelni. Zbudują ją też dobrze przygotowani absolwenci, angażowani do pracy w innowacyjnych, nowoczesnych przedsięwzięciach i przy kreatywnych projektach. Misją Targów Peryskop jest zatem głęboka integracja tych pozornie odległych środowisk: prezentacja oferty przedsiębiorców i uczelni, nawiązanie współpracy przy rekrutacji, promocja staży i praktyk, zarówno wśród pracodawców, jak i studentów oraz dyskusja na temat potrzeb rynku pracy oraz promocja dobrych przykładów współpracy.

Targom będą towarzyszyły tematyczne prezentacje, warsztaty i seminaria w sali konferencyjnej.

 

Pracownicy poszukiwani

Wskaźniki demograficzne są nieubłagane i niewesołe – ubywa nas w regionie, ale jeszcze szybciej ubywa nam wykwalifikowanych kadr. Środków zaradczych należy szukać zarówno w systemie szkolnictwa, jak i i na rynku pracy. Targi Peryskop to spotkanie zachodniopomorskich przedsiębiorców, pracodawców, kadry naukowej, studentów oraz przedstawicieli uczelni zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Sieci Akademickich Biur Karier, zorganizowane w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów między wszystkimi stronami. Warto przypomnieć, że powstała niedawno Zachodniopomorska Sieć Akademickich Biur Karier skupia przedstawicieli najważniejszych uczelni w województwie zachodniopomorskim i powstała, by wspólnie pomagać studentom w rozpoczynaniu kariery zawodowej oraz by promować i rozwijać współpracę z pracodawcami. O potrzebie zorganizowania takiego spotkania najlepiej świadczy fakt, iż Targi Peryskop są wspólną inicjatywą przedsiębiorców i przedstawicieli uczelni, co należy uznać za wydarzenie historyczne i prawdziwy „zeitgeist” – duch czasów, w których prowadzi się obecnie biznes.

 

Badania i rozwój

Unikalna w skali Polski formuła targów ma formę dialogu między przedsiębiorcami a uczelniami, co pozwoli osiągnąć szereg korzyści. Przedsiębiorcy będą w stanie pełniej korzystać z potencjału naukowego i zaplecza technicznego uczelni, dzięki czemu dostrzegą mało znane możliwości współpracy z uczelniami, w tym realizacji dofinansowanych projektów B+R. Wiele uczelni jest gotowych realizować współne inicjatywy badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiebiorców, a nawet wspólnie odkrywać i rozwijać innowacyjność u przedsiębiorców, którzy nie są jej nawet świadomi w swojej działalności. Taka współpraca prowadzi również do sięgania po ofertę dopasowanych praktyk i staży studenckich proponowanych przedsiębiorcom przez uczelnie. Opinie i uwagi płynące od przedsiębiorców, pozwolą uczelniom precyzyjniej dostosowywać programy nauczania do potrzeb lokalnego rynku, a studenci zrozumieją oczekiwania potencjalnych pracodawców. Absolwenci wchodząc na rynek pracy będę posiadali pełniejszą wiedzę o pracodawcach, rzeczywisty obraz rynku pracy i więcej oczekiwanych umiejętności.

 

Kreatywność

Organizatorzy nie zapominają o kreatywności, od której zaczęli inicjatywę targową. Przedsiębiorcy oferujący kreatywne i innowacyjne usługi będą mieli szanse zaprezentować je podczas imprezy zarówno szerokiemu gronu gości biznesowych i instytucjonalnych, poszukujących nowoczesnych rozwiązań, jak i mediom. Branże kreatywne będą mogły zaprezentować najnowsze usługi i światowe trendy w poligrafii, branży eventowej, promocji, marketingu i reklamie. Nikt już dziś nie ma wątpliwości, że najbliższa przyszłość należy do tych przedsiębiorców, którzy swoje odważne pomysły realizować będą za pomocą osobistych spotkań i prezentacji, umiejętności komunikacji z rynkiem, instrumentów finansowych, współpracy ze światem nauki oraz pomysłowości, która drzemie w młodym pokoleniu. Promowanie i odkrywanie innowacyjności oraz pobudzanie kreatywności w każdej działalności gospodarczej to druga, obok współpracy z nauką, misja Targów Peryskop.

 

Kto spojrzy przez Peryskop? 

Targi Peryskop to prawdziwa skarbnica praktycznej wiedzy i nowych horyzontów biznesowych, stąd impreza adresowana jest wprost do zachodniopomorskich przedsiębiorców, kadr naukowych oraz do studentów wszystkich uczelni wyższych. Zaproszenia na targi zostaną rozesłane do właścicieli, menadżerów i zarządzający przedsiębiorstwami, poszukujący pracowników i partnerów biznesowych, a także kreatywnych rozwiązań, innowacyjnych projektów oraz finansowania dla nich, do dyrektorów, kierowników instytucji publicznych oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Wśród wystawców znajdą się najwięksi pracodawcy w regionie z sektorów BPO, ICT, HR, usługodawcy z branży reklamowej i kreatywnej poszukujący klientów biznesowych, i wielu innych. Oprócz przedsiębiorców poszukujących pracowników, stażystów i praktykantów, swoje usługi zaprezentują akademickie biura karier oraz instytucje wspierające finansowanie działalności przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca będzie mógł odnaleźć na targach rozwiązanie jakiegoś bieżącego problemu związanego z działalnością gospodarczą.

 

Więcej informacji: http://klaster.biz/targi-przemyslow-kreatywnych-peryskop/

Facebook: https://www.facebook.com/klasterkreatywny

W załączniku znajduje się program Targów.

Źródło: Organizator