Nagroda Artystyczna i Mecenas Kultury 2016 – ruszył nabór wniosków

12:43
Nagroda Artystyczna

Do 28 lutego br. można zgłaszać kandydatury do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz do Tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2016.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem. Nagroda przyznawana jest od bieżącego roku w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku ubiegłym oraz – co jest nowością – za całokształt działalności artystycznej kandydata. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii wynosi 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub działalnością podejmowaną na terenie Szczecina w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Z prawa kandydowania do tytułu wyłączone są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata w ww. działalność nie może być niższy niż 10 000 zł. Tytuł ma charakter honorowy a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.

Zgodnie z nowym regulaminem, każdego roku można przyznać nie więcej niż jeden tytuł Mecenasa Kultury i nie więcej niż jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów wyróżnień.

Uprawnione do składania wniosków są osoby fizyczne i osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62 w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). Zgłoszenia mogą być przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów.

Szczegóły:

Nagroda Artystyczna
Mecenas Kultury

Źródło: Urząd Miasta Szczecin