Nagroda Artystyczna i Mecenas Kultury 2015

09:00
Artystyczna

artystyczna.jpg

Rekomendowani zostali…

… do Nagrody Artystycznej: Baltic Neopolis Orchestra, Cezary Dubiel oraz Tomasz Lazar, a do tytułu Mecenasa Kultury: Euroafrica Linie Żeglugowe i Neptun Developer Sp. z o.o.

Do Nagrody Artystycznej zostało zgłoszonych łącznie 21 kandydatów. Na forum zostały szerzej omówione między innymi następujące kandydatury: prof. dr hab. Lex Drewiński, prof. zw. Dariusz Dyczewski, Tomasz Lazar, Consortium Sedinum i Urszula Stawicka, Marek Czasnojć, Baltic Neopolis Orchestra, Małgorzata Frymus, Iwona Gacparska, Emilia Goch oraz Jan Waraczewski.

Rekomendacje, dokonane na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin i Prezydenckiej Rady Kultury, zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta, który dokona ostatecznego wyboru laureata Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i Mecenasa Kultury za rok 2015.

Uroczysta Gala wręczenia tytułów nagrodzonym odbędzie się 5 kwietnia br. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Towarzyszyć jej będzie niezwykły koncert. Już dziś organizatorzy zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie.

Michał Grobelny, Mika Urbaniak, Yah Supreme, Paulina Przybysz, Kelvin Sholar, Sylwester Ostrowski – to właśnie z nimi będzie można przeżyć wręczenie nagrody oraz tytułu mecenasa, najważniejszych wyróżnień w dziedzinie kultury naszego miasta. Uroczystość poprowadzi Beata Tadla.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem za wybitne osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. Wysokość nagrody wynosi 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej w 2015 roku działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności w zakresie ochrony zabytków. Minimalny wkład finansowy kandydata do tytułu Mecenasa Kultury nie może być niższy niż 10 000 zł za rok miniony. Laureat tytułu otrzymuje okolicznościowa statuetkę.

Uprawnieni do zgłoszeń kandydatów są pełnoletni mieszkańcy Szczecina oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wyłączeni z tego prawa są członkowie Prezydenckiej Rady Kultury.

Krótkie opisy kandydatów do przyznania Nagrody Artystycznej:

Baltic Neopolis Orchestra to szczecińska orkiestra kameralna działająca od 2008 roku dzięki inicjatywie młodych, szczecińskich artystów. BNO jest twórcą rozpoznawalnych w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Miasta, takich jak cykl muzyczny Wielcy Koncertmistrzowie, Włącz Orkiestrę!, Muzeum Muzyki, Rozwijamy Region w Dobrym Tonie.

Cezary Dubiel – artysta fotografik. Fotografuje architekturę, krajobraz, tworzy diaporamy, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej z tytułem AFRP, członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich, członek Fotoklubu Zamek (2007-2012).

Tomasz Lazar – fotograf niezależny. Członek ZPAF. Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (kierunek Informatyka). Student Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Laureat nagrody World Press Photo.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin