Na jakie wernisaże warto się wybrać w tym tygodniu?

Zobacz jakie wernisaże wystaw odbędą się w tym tygodniu w Szczecinie i regionie.

karlowiczWernisaż „Mieczysław Karłowicz Tatrzańskie”, Filharmonia im. M. Karłowicza, Małopolska 48, Szczecin, 14.12.2016 godz.19:00 – Wystawa zostanie zaprezentowana w 140 rocznicę urodzin kompozytora.  Inicjatorem jej powstania był śp. Stefan Figlarowicz. Po raz pierwszy ekspozycja została zaprezentowana w gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego. Jej termin zbiegł się wtedy ze 130 rocznicą urodzin Karłowicza, a samo otwarcie z miesiącem jego tragicznej śmierci (kompozytor zginął 8 lutego 1909 r. w lawinie pod Małym Kościelcem). W ciągu dekady ekspozycja zawitała do Zakopanego, Krakowa, Wilna, Lublina i Poznania. W Filharmonii w Szczecinie tatrzańskie fotografie jej Patrona można podziwiać do 8 stycznia 2017 roku. Obecna odsłona wystawy, bazującej na pierwotnej wersji zadedykowana jest Stefanowi Figlarowiczowi, zmarłemu nagle 6 grudnia 2015 roku. Fotografie Karłowicza, często wyzwalające się z reguł piktorializmu, składają się z niepogłębionych jeszcze przez krytyków misternych struktur wizualnych. Emocje twórcze oscylują pomiędzy doskonałym dokumentem a dialogiem ze skalną ścianą i przestrzenią. Także ze skalą: ściana–człowiek. Jest to dialog muzyka, przekładającego podświadomie doświadczenia kompozytora na praktykę fotografa. Dostrzega rolę światła, odczytuje partyturę grani, perci i turni. Buduje klimaty dostępne dopiero po przekroczeniu pewnej wysokości… Szkoda, że wśród jemu najbliższych nie stało artysty czy filozofa obrazu, z którym mógłby prowadzić dialogi o twórczości fotograficznej.

zonaOtwarcie Wystawy The Gallery, Zona Sztuki Aktualnej, ul. Plac Orła Białego 2, Budynek Akademii Sztuki, Szczecin, 14.12.2016 godz.19:00 – Podejmując rolę kuratora wystawy, decyduję się na pokazanie pustej przestrzeni galerii Zony Sztuki Aktualnej w formie makiety, która poprzez zmianę skali ukazuje galerię w miniaturze. Celem tej realizacji jest wyeksponowanie roli kuratora i przestrzeni wystawienniczej jako elementów kreacyjnych sztuki – czynników, które są warunkiem uznania czegoś za sztukę. Poprzez fetyszyzację zarówno roli kuratora, jak i przestrzeni ekspozycyjnej, chciałbym krytycznie odnieść się do niebezpieczeństw wynikających z nadużywania władzy i funkcji kreacyjnej w nadawaniu czemuś statusu sztuki. Wprowadzenie makiety pustej przestrzeni wystawienniczej w pustą przestrzeń wystawienniczą ma w przerysowany sposób pokazać wyżej opisaną sytuację dysproporcji w relacjach artysta-kurator-instytucja (galeria).
Projekt w jawny sposób odwołuje się do początków krytyki instytucjonalnej, tradycji analitycznej dyskusji z przestrzenią wystawienniczą w projektach Yvesa Kleina, Michaela Ashera, Williama Anastasi, Terry Atkinsona, Roberta Irwina i innych artystów oraz dyskusji na temat estetyki i ideologii white cube zainicjowanej przez Briana O’Doherty. Jego potencjał aktualizacyjny opiera się na transferze wyartykułowanych wówczas treści we współczesny kontekst zmieniających się relacji pomiędzy artystami i kuratorami, dyskusji na temat kreacji kuratorskich oraz obserwowanej asymetrii „sprawczości” w świecie sztuki.

zamOtwarcie Wystawy 'Tomasz Rzeszutek. Mój Jezus’, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Korsarzy 34, Szczecin, 15.12.2016 godz.17:00 – Tomasz Rzeszutek urodzony w Szczecinie malarz i rysownik satyryczny, absolwent PLSP w Szczecinie, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, okręg Szczecin. W latach 80. ubiegłego wieku zadebiutował na łamach prasy ogólnopolskiej jako rysownik satyryczny. Publikował w prasie regionalnej: „Morze i Ziemia’, „Głos szczeciński’ i „Nowy Kurier’, ogólnopolskiej: „Szpilki’, „Kultura’, „Sprawy i Ludzie’, „Odrodzenie’, „Tak i Nie’, „Prasa Polska’, „Politechnik’, „Nowy Medyk’ oraz zagranicznej: „Spójnik’ (Trenton), „Yomiuri Schimbun’ (Tokio). Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, jest również laureatem licznych nagród, m.in. Konika Morskiego (1987), Srebrnej (1986) i Brązowej Szpilki (1987), Nagrody Dyrektora Centrum Sztuki, Satyrykon Legnica (1993), Nagrody Specjalnej im. Andrzeja Waligórskiego, Satyrykon Legnica (2000).

pregowskiWernisaż Wystawy 'Here I’m Nikodem Pręgowski, Galeria Stopniowa, Partyzantów 2, Szczecin, 16.12.2016 godz.18:00 – Nikodem Pręgowski studiował projektowanie graficzne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się projektowaniem plakatów, wydawnictw i identyfikacji wizualnej wydarzeń kulturalnych oraz ilustracją. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw sztuki plakatu w kraju i za granicą; jego plakaty pokazywane były na wystawach zbiorowych (m.in. Belgia, Białoruś, Boliwia, Chiny, Czechy, Estonia, Ekwador, Finlandia, Holandia, Iran, Niemcy, Słowacja, Rosja, Turcja, Ukraina, USA) oraz kilkunastu wystawach indywidualnych (m. in. w Berlinie, Gdańsku, Poznaniu). Laureat nagród i wyróżnień w zakresie plakatu i ilustracji, m.in.: Golden Bee na Międzynarodowym Biennale Projektowania Graficznego w Moskwie (2016), I Nagrody na Międzynarodowym Triennale Plakatu Ekologicznego „4th Block” na Ukrainie (2015), I Nagrody w Międzynarodowym Konkursie na plakat „Today is allready tomorrow” w Turynie (2014) oraz dwóch wyróżnień Galerii Plakatu AMS (2009, 2015). Uczy projektowania, a także liternictwa i typografii na macierzystej uczelni. O swojej pracy w roli wykładowcy mówi: „Praca ze studentami wymaga ode mnie utrzymywania napięcia na pewnym stałym, wysokim poziomie. Niejednokrotnie zadaję sobie pytanie, czy to właśnie oni nie uczą mnie?” Autor artykułów i felietonów poświęconych historii projektowania graficznego, koordynator i organizator konferencji i warsztatów związanych ze sztuką plakatu. W swojej twórczości szczególną rolę przypisuje plakatowi, który traktuje jako uniwersalne medium komunikacji i autoekspresji wymykające się tradycyjnej klasyfikacji dyscyplin sztuk plastycznych.

Więcej informacji o wystawach w Szczecinie i regionie można znaleźć na:


wystawy