Na Akademii Sztuki będzie można studiować taniec współczesny?

12:29
Fot. P. Gamdzyk

Z inicjatywy Opery na Zamku „Ruch na rzecz ruchu” na Akademii Sztuki w Szczecinie ma zostać utworzony nowy kierunek: taniec, specjalność: taniec współczesny.

Spotkanie w tej sprawie z udziałem szczecińskich środowisk twórczych oraz przedstawicieli rządu odbędzie się 24.10.2016 r. w Operze na Zamku.

Powód „poruszenia” to konieczność kształcenia tancerzy na studiach wyższych, ze względu na niszę – zarówno w Zachodniopomorskiem, jak i w całej Polsce. Tancerze po zakończeniu kariery scenicznej nie mogą być np. pedagogami, choć to właśnie oni powinni uczyć młodzież tego zawodu. W Polsce działa obecnie pięć ogólnokształcących szkół baletowych kształcących w 9-letnim trybie nauczania zawodowych artystów tańca. Na poziomie edukacji wyższej jeżeli chodzi o tancerzy wykonawców działają: kierunek  studiów dziennych – aktor teatru tańca w Bytomiu, będący częścią wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej w Krakowie oraz kierunek dzienny tancerz–choreograf przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Poniżej fragment listu intencyjnego dyrektora Opery na Zamku Jacka Jekiela, pomysłodawcy „Ruchu na rzecz ruchu”:

„Szczecin na przestrzeni lat stał się ważnym ośrodkiem baletowym w kraju. Dzięki działalności takich instytucji jak, Ognisko Baletowe i Fundacja Balet, które zarażają pasją do tańca, do ruchu dzieci i młodzież oraz kilku kolejnych kierowników artystycznych naszego zespołu baletowego, którzy prowadzili już ukształtowanych tancerzy stwarzając im możliwość rozwoju Szczecin jest w środowisku bardzo dobrze znany i ceniony. Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy”, który mamy szczęście współorganizować wraz z Fundacją Balet stał się trampoliną do wielkich karier dla absolwentów szkół baletowych i jednym z ważniejszych wydarzeń branżowych kraju. Spektakle baletowe naszego teatru od czasu, kiedy kierownikiem tego zespołu został Karol Urbański są zauważane na całym świecie, co pozwala nam ściągać do Szczecina najwybitniejszych choreografów takich jak: Cathy Marston, Jacek Tyski czy Robert Glumbek. Dwaj ostatni w trzech ostatnich latach otrzymali za pracę z naszym zespołem baletu Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury dla najlepszych choreografów w Polsce, natomiast Cathy zostanie nominowana w przyszłorocznej edycji i ma wielką szansę na wygraną.

Uważam, że jako miasto, jako region za tę wspaniałą promocję i ciężką pracę jesteśmy coś winni tancerzom. Ich kariery są przecież szalenie krótkie, zawód kontuzjogenny, a rynek pracy po zakończeniu kariery bardzo trudny. Chciałbym, abyśmy potrafili wykorzystać ten dobry czas dla szczecińskiego baletu i kontakty z wybitnymi twórcami. Doskonałą okazją ku temu jest jubileusz 25-lecia Fundacji Balet, 60-lecia Opery na Zamku w Szczecinie i 65-lecia Ogniska Baletowego. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem stworzyć formułę, która stworzy nowe możliwości artystom szczecińskich teatrów. Formuła, która wzniesie nas wszystkich na jeszcze wyższy poziom.

Naszą intencją jest stworzenie ruchu środowisk twórczych, którego celem będzie stworzenie możliwości alternatywnego rozwoju i ścieżki kariery dla artystów związanych ze szczecińskimi scenami przez powołanie na Akademii Sztuki w Szczecinie nowego kierunku studiów o nazwie „Taniec, specjalizacja: taniec współczesny”. Pozwoli to na poszerzenie potencjalnego rynku pracy dla artystów wszystkich szczecińskich scen, ale też kształcić specjalistów w tej dziedzinie, którzy mogliby z naszymi scenami współpracować.” (…)

Źródło: Opera na Zamku