Muzealne Wydarzenie Roku 2020 – laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia

Zakończyła się jedenasta edycja konkursu Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Najważniejszym celem konkursu był wybór i uhonorowanie autorów najlepszych przedsięwzięć muzealnych w regionie w dwóch kategoriach: działalności wystawienniczej i edukacyjno-popularyzatorskiej.

Zgłoszenia w kategorii działalność wystawienniczej:

 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – wystawa „Losy (nie)równoległe. W 80. rocznicę lutowych deportacji Żydów z niemieckiego Stargardu i Polaków z Kresów Wschodnich” – autorka Jolanta Aniszewska.
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – wystawa „Korowód przedmiotów” – autor Mateusz Szeremeta.
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie – wystawa „Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku” – autor Dariusz Kacprzak.
 • Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – wystawa Szczecińskie marki przemysłowe” – autor Andrzej Wojciech Feliński.

Zgłoszenia w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska:

 • Muzeum Ziemi Karlińskiej – projekt „Osadnicy w Karlinie w pierwszych latach powojennych, czyli jak wyglądały lata 1945-1947” – autor Krystian Zalewski.
 • Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu – projekt „Pamiętajmy o … historii. Działania muzealne z okazji 750–lecia miasta w dobie pademii ” – autorzy Magdalena Szymczyk, Dagmara Kozłowska, Aleksandra Stempińska, Marcin Ananicz.
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – relacja z prac archeologiczno-architektonicznych „Dziennik pisany z krypty” – Marcin Burdziej.
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – broszura popularnonaukowa „Do szewskiej pasji doprowadzeni. Stargardzki kwartał XXVIII w świetle badań archeologicznych” – autorzy Iwona Wojciechowska i Mateusz Szeremeta.
 • Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – książka „Junak. Smyk. Szczecińskie motolegendy” – autor Jacek Ogrodniczak.
 • Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – zbiór bajek „Co zaczarowane pojazdy robią nocą. Szczecińskie motobajki” – autor Jacek Ogrodniczak, Ida Lipecka.
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie – działania edukacyjne „Manufaktura uśmiechu – czyli jak Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie udostępniał to co niedostępne w okresie pandemii” – zespół Działu Edukacji MNS w składzie: Krystyna Milewska, Dorota Baumgarten-Szczyrska, Ewa Kimak, Agata Kamińska, Dorota Obalek-Bylak, Michał Pozorski.

Najlepsze wydarzenia muzealne roku 2020

Komisja w składzie: Anna Bartczak, Małgorzata Frymus, Bogdana Kozińska, Eryk Krasucki, Przemysław Wraga w dniu 20.09.2021 na posiedzeniu dokonała wyboru najlepszych wydarzeń w dwóch kategoriach tematycznych.

W kategorii działalność wystawiennicza Komisja postanowiła nagrodzić wystawę „Piękność twą widzę. Od Čiurlionio do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku”, autorstwa Dariusza Kacprzaka z Muzeum Narodowego w Szczecinie za dogłębną i panoramiczną prezentację sztuki litewskiej oraz owocną i twórczą współpracę z Muzeum w Kownie. Jury docenia wartość merytoryczną i wizualną nie tylko wystawy, ale także towarzyszącego jej katalogu.

Muzealne Wydarzenie Roku 2020
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie za wystawę „Losy (nie)równoległe. W 80. rocznicę lutowych deportacji Żydów z niemieckiego Stargardu i Polaków z Kresów Wschodnich”, autorstwa Jolanty Aniszewskiej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za poruszające zestawienie podobnych losów różnych grup narodowościowych i odwagę wyjścia z tym tematem w przestrzeń publiczną.

W kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska Komisja postanowiła nagrodzić Jacka Ogrodniczaka za książkę „Junak. Smyk. Szczecińskie motolegendy” za uczłowieczenie historii przedmiotu, skrupulatność badawczą i potoczystość opowieści.

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie za „Dziennik pisany z krypty” autorstwa Marcina Burdzieja z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za oryginalną formę prezentacji i popularyzacji badań archeologicznych.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 4 października o godz. 14:00. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl