Można się zgłaszać do 42. Pomorskich Spotkań z Diaporamą

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to wielkie święto wielowymiarowego obrazu, zamkniętego pomiędzy pojedynczą fotografią a filmem. Już w listopadzie w Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się 42. edycja tego wydarzenia. Twórcy  diaporam mogą zgłaszać swoje prace do 20 października.

Diaporama określana jest jako audiowizualny spektakl, oddziałujący na widza oryginalnym połączeniem obrazów, dźwięków, barw i treści. To umiejętne wykorzystanie fotografii, ich łączenie za pomocą dodatkowych środków ekspresji jak przenikania, rozjaśnienia, ściemnienia. Istotą diaporamy jest dramaturgia zbudowana dzięki nieoczywistemu połączeniu obrazów, dodatkowej treści pojawiającej się przez przenikanie obrazów fotograficznych oraz wpływającej na emocje synchronizacji warstwy wizualnej z dźwiękiem.

Historia polskiej diaporamy ściśle związana jest z działalnością Zamku Książąt Pomorskich, a Szczecin postrzegany jest jako stolica tej dziedziny sztuki. Odbywające się w Zamku – Podmorskie Spotkania z Diaporamą są jedyną tego rodzaju imprezą w Polsce i jedną z pięciu najważniejszych na świecie. Konkurs ma zasięg międzynarodowy, umożliwia prezentację swoich prac twórcom diaporam z Polski, Europy i nie tylko.

42. Pomorskie Spotkania z Diaporamą organizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, odbędą się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.

Do Konkursu można zgłaszać diaporamy cyfrowe o stylistyce i tematyce dowolnej. Termin zgłoszeń mija 20 października.

Szczeciński konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

  • diaporama klasyczna (przenikania nie zawierają elementów ruchu)
  • fotokast (dopuszczalny ruch w przenikaniach, dopuszczalne sekwencje filmowe).

Jeden autor może przedstawić łącznie maksymalnie trzy prace. Udział w Konkursie jest dostępny dla wszystkich autorów. Szczegóły regulaminu można znaleźć na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich.

Przegląd konkursowych diaporam odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl