Można już zgłaszać kandydatury do Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury 2019

09:02
Nagroda Artystyczna Mecenas Kultury 2019
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Kandydatury do przyznawanych corocznie przez miasto Szczecin nagród można zgłaszać do końca lutego br.

Nagrodę Artystyczną mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2019 roku oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata. Laureaci każdej z kategorii otrzymają po 40 tys. zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Kandydaci powinni wyróżniać się prowadzeniem w 2019 roku działalności na rzecz wspierania szczecińskiej kultury (minimalna kwota przekazana na ten cel musi wynosić 10 tys. zł). O tytuł nie mogą ubiegać się podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Tytuł jest honorowy, więc laureat otrzyma okolicznościową statuetkę.

Każdego roku przyznawany jest jeden tytuł Mecenasa Kultury i jedna Nagroda Artystyczna w każdej kategorii. Miasto zastrzega sobie jednak możliwość niewyłonienia laureatów wyróżnień.

Zgłaszanie wniosków

Kandydatury do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Formularze zgłoszeń można pobrać na  stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62 w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl