Mieszkasz w gminie Police i masz pomysł na inicjatywę kulturalną? Zrealizuj go!

Ruszył nabór wniosków na inicjatywy kulturotwórcze w ramach projektu „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach“ realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Kto może złożyć wniosek?

Konkurs dotyczy projektów mieszkańców Gminy Police, które mogą być realizowane na terenie Gminy Police w terminie od 1 września 2017 r. do 12 listopada 2017 r.

Wniosek na inicjatywę mogą złożyć grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła Gospodyń Wiejskich, grupy sołeckie, itp.), grupy nieformalne (min. 3 osoby, w tym jedna pełnoletnia) oraz osoby indywidualne.

Każdy autor może zgłosić jeden przygotowany przez siebie pomysł czy też projekt kulturalny.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do 26 maja br., drogą mailową na adres: mok@mokpolice.pl lub dostarczyć osobiście w siedzibie Organizatora, czyli w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?

  • Błędy formalne eliminują wniosek z dalszej oceny (nie dotrzymanie terminów, niewłaściwy formularz wniosku, brak podpisu, wnioskowana kwota powyżej limitu, okres realizacji zadania niezgodny z Regulaminem)
  • Zgodność inicjatywy z celami, założeniami konkursu i rodzajami działań (0 – 5 pkt)
  • Inicjatywa skierowana do społeczności lokalnej i realizowana przez członków tej społeczności – na terenie Gminy Police (0 – 10 pkt)
  • Inicjatywa angażująca grupy mało aktywne: młodzież i seniorów (0 – 10 pkt)
  • Racjonalny i zasadny (adekwatny do działań) budżet zgodny z załącznikiem regulaminu nr 2 oraz przejrzysty harmonogram działań (0 – 5 pkt)
  • Wkład niefinansowy i zaangażowanie (0 – 10 pkt)

Wnioski zostaną wyłonione w drodze konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, co nastąpi w czwartek, 1 czerwca br. Uroczyste wręczenie certyfikatów autorom pozytywnie rozpatrzonych wniosków odbędzie się podczas otwarcia Dni Polic w piątek, 2 czerwca br., ok. godz. 18.45 na Polanie za SP8.

Termin realizacji inicjatyw odbędzie się od piątku, 1 września br. do niedzieli, 12 listopada br. Zgłoszone projekty w ramach konkursu „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach”  nie mogą być przedsięwzięciami wcześniej realizowanymi.

Całkowita pula programu wynosi 22 000 zł na 3 do 7 inicjatyw.  Na jedną inicjatywę można otrzymać maksymalnie 7 500 zł. W szczególnych przypadkach Komisja Oceniająca może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź zmniejszeniu dofinansowania.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy w regulaminie.

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Policach