29 czerwca br. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” rozpoczął nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

Donatorami Funduszu są Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Koszalin i Miasto Szczecin.

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Barbara Igielska, uwzględniając kandydatury przedstawione przez Donatorów Funduszu, powołała Radę Programową w składzie: Joanna Pieciukiewicz, Marek Osajda, Paweł Strojek.

Wnioski można składać do 28.07.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne pobrać można ze strony www.pomeraniafilm.pl  (zakładka Regulamin).

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone do 11.09.2017 r.

W drodze konkursowej, w latach 2009-2016, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” udzielił wsparcia finansowego 70. produkcjom filmowym.

Źródło: Zamek Książąt Pomorskich