Książnica Pomorska zaprasza na dwa spotkania autorskie: z Piotrem Oleksym i dr Katarzyną Rembacką

Pierwsze spotkanie, z Piotrem Oleksym, odbędzie się 15 czerwca o godzinie 18:00. Drugie zaś, z dr Katarzyną Rembacką, 1 lipca o godzinie 17:00.

Książnica Pomorska w Szczecinie zaprasza na spotkania autorskie, z których pierwsze odbędzie się w formie transmisji na żywo, drugie zaś stacjonarnie z udziałem publiczności.

15 CZERWCA – Spotkanie z Piotrem Oleksym

Historia opisana w publikacji „Wyspy Odzyskane” rozpoczyna się u kresu wojny, kiedy wyspy zostały odebrane wycofującym się Niemcom i włączone do terytorium Polski. Jedni stąd odjeżdżali – wypędzeni, drudzy zajmowali ich miejsca – wygnani. Wygnani przywieźli pamięć Kresów, wypędzeni zabrali pamięć krajobrazów dzieciństwa i setki lat historii.

Autor sięga do własnych przeżyć oraz w głąb pamięci swoich dawnych i obecnych sąsiadów, mieszkańców wysp Wolin, Uznam i całego archipelagu u ujścia Odry. Nadając tym wspomnieniom szerszy kontekst, tworzy wciągającą, wielowątkową opowieść o tym, jak historia i geografia stały się siłami kształtującymi dynamiczną społeczność kilku pokoleń wyspiarzy.

Dwa spotkania autorskie w Książnicy Pomorskiej
Fot. Materiały prasowe

Spotkanie odbędzie się online na Facebooku.

1 LIPCA – Spotkanie z dr Katarzyną Rembacką

Publikacja dr Katarzyny Rembackiej „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)” to historia wieloetnicznego Lwowa i ogarniętego strajkami Krakowa. To Niemcy, w których zażarcie walczyli ze sobą socjaliści z komunistami. To także Bereza Kartuska i inne więzienia, do których trafiali członkowie nielegalnej i wrogiej Polsce partii komunistycznej. To także sowiecki Lwów, strojbatalion, szeregi Armii Czerwonej i Sielce nad Oką. Historia Borkowicza to Równe, Białystok i Lublin roku 1944 i dzieje PPR, PKWN i MO. To kilkuletnia misja zagospodarowania nowych zachodniopomorskich rubieży i ich zespolenia z resztą kraju. Z bezpardonową walką polityczną w tle. To rola praskiego ambasadora, prezesa kinematografii i kierownika redakcji w „Książce i Wiedzy”. I jeszcze rok 1968, który to wszystko zakończył.

Dwa spotkania autorskie w Książnicy Pomorskiej
Fot. Materiały prasowe

Książka o Borkowiczu w ostatnim czasie otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” (w kategorii debiuty) oraz wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r. Podczas spotkania, które poprowadzi Cecylia Judek (Książnica Pomorska), będzie możliwość zakupu publikacji.

Liczba publiczności zostanie podana w późniejszym terminie i będzie zależeć od aktualnej w danym okresie sytuacji epidemicznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl