Książnica Pomorska zakupiła nieznane archiwum Wirpszy i Kureckiej

Aż 18 opasłych teczek liczą archiwalia Witolda Wirpszy i jego żony Marii Kureckiej, które zakupiła niedawno Książnica Pomorska w Szczecinie. 

Wśród zakupionych przez Książnicę Pomorską artefaktów są nieznane fotografie rodzinne, dokumenty (m.in. formularz z wykazem mebli poniemieckich, które małżeństwo otrzymało do użytkowania w domu na Pogodnie), bruliony, rękopisy wierszy i prozy, a także maszynowe lub rękopiśmienne fragmenty tekstów publicystycznych, krytycznoliterackich oraz tłumaczeń.

– Niezwykle interesująca jest zachowana korespondencja, w tym osobiste listy obojga małżonków, bruliony ich listów do innych osób, listy do nich (m.in. od Tadeusza Różewicza, Eugeniusza Paukszty, Marii Andrzejewskiej, Jerzego Zawieyskiego) – mówi Cecylia Judek z Książnicy Pomorskiej.

archiwum Wirpsza Kurecka Książnica Pomorska
Fot. Materiały Książnicy Pomorskiej

W archiwum są także teksty translatorskie (m.in. fragment „Doktora Faustusa” Tomasza Manna), rękopisy utworów początkujących wówczas szczecińskich pisarzy czy „Konspekt wydawnictwa (almanachu) na 10-lecie Ziemi Szczecińskiej”, który nigdy nie został zrealizowany.

Większość archiwaliów pochodzi ze szczecińskiego okresu Witolda Wirpszy i Marii Kureckiej, czyli z lat 1947-1956.

Archiwum zostało już udostępnione dla badaczy.

archiwum Wirpsza Kurecka Książnica Pomorska
Fot. Materiały Książnicy Pomorskiej

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl