Kreacje na Wakacje– zostań animatorem kultury

11:38
Społeczne Kreacje

Spoleczne Kreacje_grafika_Infoludek.png

Czteroosobowe grupy mogą składać wnioski o realizację swojej inicjatywy i otrzymać wsparcie w postaci szkoleń i grantu. Wszystkie dofinansowane inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas prestiżowej debaty, wieńczącej projekt Społeczne Kreacje w listopadzie br. Głównymi realizatorami tego wydarzenia będą wszyscy uczestnicy projektu. To wielka szansa dla młodzieży w wieku 15-24, na sprawdzenie się w roli aktywnego animatora kultury i odkrycie, jak fascynujący może być ten zawód.

Po ukończeniu projektu uczestnicy otrzymają dyplomy, referencje i zaświadczenia relacjonujące ich zaangażowanie w projekt oraz podsumują poziom nabytych umiejętności osobistych.

W projekcie mogą wziąć udział:

• grupy nieformalne,

• złożone z czterech osób w wieku 15-24 lata,

• zamieszkałych w Szczecinie lub najbliższych okolicach obszaru aglomeracji szczecińskiej,

• które do 15 czerwca br. złożą wniosek z opisem inicjatywy, którą chcą przeprowadzić.

Projekt przewiduje cykl 21 godzin warsztatów ze specjalistami, wynikiem których jest samodzielne przygotowanie przez zespoły inicjatyw, których opisy złożyli we wniosku. Grupy mogą przystąpić do warsztatów w dwóch okresach:

1. I edycja, dwie grupy: czerwiec – sierpień, realizacja inicjatyw: sierpień – październik 2016 r.

2. II edycja, dwie grupy: sierpień – wrzesień, realizacja inicjatyw: wrzesień – października 2016 r.

Organizator zapewnia młodzieży materiały edukacyjne, wsparcie specjalistów, catering podczas warsztatów, bilety komunikacji miejskiej na dojazd do miejsc aktywności oraz ubezpieczenie NNW na czas realizacji inicjatywy.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy spotkają się w listopadzie 2016 r., aby wspólnie ze Stowarzyszenie Wizualne Miasto przygotować i przeprowadzić prestiżową debatę społeczną, podsumowującą projekt Społeczne Kreacje dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnicy po ukończonym projekcie otrzymają dyplomy i referencje zaświadczające o zdobytych umiejętnościach osobistych i odbytej praktyki w zawodzie Animatora Kultury.

Kontakt w sprawie projektu

Mariola Badowska – Prezes Stowarzyszenia Wizualne Miasto, koordynator projektu

kontakt@spolecznekreacje.pl

www.spolecznekreacje.pl

Wnioski z opisem inicjatywy – Załącznik 1. do Regulaminu Projektu Społeczne Kreacje należy przesłać do 15 czerwca 2016 r., do g. 23.59. na adres mailowy: kontakt@spolecznekreacje.pl lub przynieść osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Inkubator Kultury, Wizualne Miasto al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPOŁECZNE KREACJE.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się w załącznikach do tej wiadomości.

Źródło: Społeczne Kreacje