Konferencja na temat energetyki obywatelskiej

13:00
Więcej niż energia

wiatraki 500.png

Województwo zachodniopomorskie ma olbrzymi potencjał do rozwoju obywatelskiej energetyki odnawialnej, ale czy Minister Energii na to pozwoli?

Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej zapraszają na konferencję „Więcej niż energia – energetyka obywatelska dla Pomorza Zachodniego„, która odbędzie się 30 marca 2016 (środa), w godzinach 10.00–15.00 na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, na parterze w sali obrad Rady Wydziału, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga zgłoszenia mailowego pod adresem: milena@globalnepoludnie.pl do piątku, 25 marca włącznie. Ilość miejsc jest ograniczona.

W programie spotkania następująca tematyka:

– Ruch Więcej niż Energia – uczestnicy i postulaty. Marek Józefiak, Polska Zielona Sieć

– Dobre praktyki – energetyka obywatelska w kraju i Europie. Marek Józefiak, Polska Zielona Sieć

– Potencjał rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim (kierunki i bariery)

– Źródła finansowania instalacji energetyki obywatelskiej (RPO 2014-20, WFOŚiGW). Tomasz Przerwa, WFOŚiGW w Szczecinie

– Wykorzystanie paneli PV w pracy i rozwoju ZWiK Szczecin – dobry przykład inwestycji w OZE w regionie. Mariusz Patyk, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

– Energetyka obywatelska a pozytywne skutki zdrowotne. Łukasz Adamkiewicz, HEAL Polska (Health and Environment Alliance)

Dodatkową atrakcją spotkania będzie prezentacja rowerów prądotwórczych i możliwość doładowania na nich telefonów komórkowych lub innych urządzeń.

Wydarzenie organizowane jest w ramach ruchu „Więcej niż energia” – największej, ogólnopolskiej kampanii i ruchu na rzecz energetyki obywatelskiej. Podczas konferencji prezentowane będą korzyści dla mieszkańców i samorządów naszego regionu wynikające z rozwoju energetyki obywatelskiej oraz sposoby finansowania jej rozwoju. Głos zabiorą eksperci ruchu Więcej Niż Energia, WFOŚiGW w Szczecinie i organizacji pozarządowych. Zaprezentowany zostanie też przewodnik dla samorządów o tym, jak mogą one skorzystać z rozwoju energetyki obywatelskiej oraz jak w nią inwestować. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wielu lokalnych samorządów

Spotkania takie jak to są ważne szczególnie w momencie, kiedy Ministerstwo Energii próbuje podłożyć nogę prosumentom – chce wspierać bogatych hobbystów. W piątek 11 marca br. odbyło się spotkanie z wiceministrem energii, Andrzejem Piotrowskim, poświęcone zagadnieniom związanym z modelem wsparcia dla energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii. W spotkaniu wzięli udział mi.in. przedstawiciele i partnerzy ruchu Więcej Niż Energia.

– Wdrożenie mechanizmu przedstawionego podczas spotkania doprowadzi do sytuacji, w której możliwość zainwestowania w przydomowe mikroelektrownie będą miały tylko osoby majętne. Jest to całkowite zaprzeczenie koncepcji rozwijania energetyki obywatelskiej. Jedynie wprowadzenie odpowiednich taryf gwarantowanych wyrówna szanse obywateli na zakup mikroinstalacji oraz na dostęp do czystej energii – powiedziała Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace ds. energetyki odnawialnej.

Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej i jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska.

– W Polsce brakuje odpowiedniej legislacji i środków finansowych, które ułatwiałyby rozpowszechnienie energetyki obywatelskiej, tj. małych instalacji energetycznych (wiatraków, paneli słonecznych itp.), które powstawałyby przy gospodarstwach domowych. I nie chodzi o to, aby rezygnować z węgla, ale żeby zbudować wobec niego komplementarne rozwiązanie. Aby miks energetyczny był pełny powinno w nim być miejsce i dla wielkich koncernów i dla lokalnych wytwórców, to jest gmin i gospodarstw domowych – wyjaśnia Paweł Szypulski z Polskiej Zielonej Sieci.

Energetyka obywatelska to przede wszystkim lokalna produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz ograniczenie zużycia energii dzięki modernizacji energetycznej budynków. Jej rozwój to szansa na długofalowe zyski dla samorządów terytorialnych – pozwala na stworzenie stałych źródeł dochodu dla lokalnego budżetu, zmniejsza „wypływanie” kapitału z regionu (na skutek ograniczenia importu dóbr i usług – w tym paliw i energii elektrycznej) oraz generuje nowe miejsca pracy. Energetyka obywatelska może być także skutecznym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej, której postulaty poparło już niemal 40 000 osób. Ruch łączy ponad 130 różnego rodzaju podmiotów przekonanych, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne. Są wśród nich samorządy takie jak np. Warszawa, Gdynia, Lublin czy Rzeszów, województwo mazowieckie, instytucje naukowe, jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Instytut Ochrony Przyrody PAN, kilka gmin z województwa zachodniopomorskiego, organizacje pozarządowe i branżowe oraz ruchy miejskie.

Więcej informacji:

www.wiecejnizenergia.pl

http://zielonasiec.pl/2015/10/08/energetyka-obywatelska-przewodnik-dla-samorzadow/

Źródło: Polska Zielona Sieć