Już wkrótce Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji” [program]

Interdyscyplinarny festiwal prezentujący różnorodność kulturową lubuskich społeczności lokalnych w zestawieniu z obrazem tradycji innych kręgów kulturowych Europy i świata odbędzie się w dniach 23-29 lipca br.

Celem wydarzenia jest popularyzacja zjawisk kultury tradycyjnej poprzez formy tradycyjne i współczesne, twórcze inspirowanie rodzimych społeczności lokalnych w dziedzinie ochrony tradycyjnego dziedzictwa kulturowego oraz konfrontacja osiągnięć w tym zakresie przez uczestników festiwalu. Jest to projekt kompleksowy, integrujący nadawców i odbiorców (zbiorowych i indywidualnych). Festiwal „Oblicza Tradycji” stanowi twórcze rozwinięcie idei Zielonogórskich Festiwali Folkloru, które należą do najstarszych inicjatyw w Polsce, prezentujących tradycje różnych kultur oraz transformacje poszczególnych ich elementów. Planowana realizacja stanowi nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na program przedsięwzięcia składają się:

Kontynuacja badań terenowych z 2015 roku w kręgu społeczności lokalnych regionu lubuskiego w zakresie tematyki tradycyjnej obrzędowości, stanu zachowania w pamięci zasobów wiedzy tradycyjnej oraz wskazania osób gotowych do podjęcia tej tematyki w ramach amatorskiego ruchu artystycznego i przedstawienia wybranych elementów tradycji w warunkach scenicznych podczas Międzynarodowego Konkursu „Śpiewacy w Ochli”.

Prezentacje festiwalowe (koncerty konkursowe), podczas których zaproszone zespoły przedstawią programy oparte na tradycjach swoich regionów. Zaprezentują one na scenie Lubuskiego Teatru widowiska zawierające pieśni, tańce, muzykę w kontekście prezentowanego obrzędu.

Koncerty przeglądowe to prezentacje zespołów uczestniczących w festiwalu, które odbędą się w wybranych miejscowościach regionu lubuskiego, gdzie przygotowane programy zostaną przedstawione lokalnym społecznościom i turystom. Jednocześnie dla artystów będzie to możliwość poznania urokliwych zakątków Ziemi Lubuskiej.

„Folkojarmark”, na który złożą się: wystawy i kiermasz sztuki ludowej oraz prezentacje i degustacje potraw kuchni tradycyjnej, przygotowanych przez uczestników Festiwalu, a także koncerty muzyczne. Przedsięwzięcie promuje rękodzieło i rzemiosło ludowe z pogranicza województwa lubuskiego i wielkopolskiego, lubuski i wielkopolski folklor, zanikające zawody.

Folklove zabawy – ludowe zabawy z prezentacją zwyczajowych zabaw, towarzyszących im wykonań instrumentalnych, form tańca i pieśni, a także pokazem charakterystycznego instrumentarium i strojów ludowych. Prezentacje połączone są ze wspólnymi zabawami z publicznością, szczególnie tą najmłodszą.

Akademia Artystyczna to działania w ramach Folkojarmarku, które są przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Będą one połączone ze Strefą Relaksu. Celem akademii będzie edukacja młodych na temat twórczości ludowej, przenikania jej do współczesnych działań, ukazanie piękna przedmiotów wykonanych własnoręcznie. Z kolei na jarmarku będzie można zakupić produkty rzemiosła artystycznego od lokalnych wystawców.

Strefa Relaksu, w której będą realizowane warsztaty, gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Będzie to miejsce odpoczynku i warsztatów kreatywności.

„Folkowe Jam Session” to kolejne działanie w ramach Folkojarmarku. Będą to wspólne koncerty instrumentalistów z różnych kręgów kulturowych reprezentujących zespoły uczestniczące w festiwalu. Zdarzenie w przestrzeni zielonogórskiej starówki;

Międzynarodowy Konkurs „Śpiewacy w Ochli”, w czasie którego artyści zaprezentują tradycje muzyczne różnych regionów Polski i świata. Wszystkie utwory zostaną wykonane a capella. Prezentacja odbędzie się na terenie skansenu zielonogórskiego Muzeum Etnograficznego podczas inauguracji festiwalu. Konkursowym wykonaniom towarzyszyć będzie pokaz tradycji kulinarnych regionu lubuskiego oraz zespołów zagranicznych uczestniczących w festiwalu połączony z degustacją zwyczajowych dań.

„Gala Tradycji” – wspólny koncert uczestników festiwalu Oblicza Tradycji z udziałem kapel, śpiewaków i tancerzy połączony z ogłoszeniem werdyktu Rady Artystycznej, wręczeniem nagród i prezentacjami laureatów.

„Folkontariat” – to program wolontariacki przeznaczony dla młodzieży i dorosłych wychodzący z propozycją aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w mieście. Wolontariusze będą mogli działać w obszarach promocji, administracji, organizacji, opiekunów grupy, ewaluacji.

Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć TUTAJ.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Źródło: Organizator