Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art 2016”

12:30
Color Art

Colorart.jpg

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Festiwalowe prace pozostają w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Przyjmowane są zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.

Temat XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art” realizowanego w roku 2016 brzmi: „Ja i moja rodzina”.

Festiwal będzie odbywać się z podziałem na następujące grupy wiekowe:

Kategoria: Malarstwo

I grupa – 6-9 lat

II grupa – 10-13 lat

III grupa – 14-16 lat

Kategoria: Grafika

I grupa – 6-9 lat

II grupa – 10-13 lat

III grupa – 14-16 lat

 

Nadsyłanie prac do dnia: 15 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o konkursie „Color Art” można znaleźć w Regulaminie, który znajduje się w załączniku do tej wiadomości.

Źródło: Goleniowski Dom Kultury