Dwie nowe wystawy stałe w Muzeum Narodowym w Szczecinie

„Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” to dwie nowe wystawy stałe, które będzie można zobaczyć od 23 września br. w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uroczystym otwarcie nowych ekspozycji, dotyczących dziejów i kultury Pomorza, odbyło się 22 września br.

Ukryte znaczenia

Wystawa „Ukryte znaczenia” ukazuje nie tylko dzieje Pomorza, ale także odzwierciedla tendencje i procesy widoczne w kulturze artystycznej północnej Europy w czasach renesansu i wczesnego baroku. Dla sztuki XVI i XVII w. duże znaczenie miało rozpowszechnianie dzieł artystów z wiodących ośrodków sztuki europejskiej za pomocą wzorów graficznych. Pomorscy malarze również chętnie czerpali inspiracje z kompozycji mistrzów niderlandzkich (np. Jana Sadelera) oraz flamandzkich (np. Petera Paula Rubensa) czy artystów włoskiego manieryzmu i baroku (Jacopa Tintoretta, Federica Barocciego). Prace artystów pomorskich, oparte na wzorcach graficznych, zestawiono na wystawie z kolekcją XVII-wiecznych obrazów ze zbiorów MNS, powstałych na terenie Włoch, Holandii i Flandrii (m.in. Św. Jan Ewangelista Bernarda Cavallina czy Wielki kiermasz według Davida Vincboonsa).

nowe wystawy stałe w Muzeum Narodowym
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Misterium Światła

„Misterium Światła” prezentuje sztukę średniowieczną z terenu historycznego Pomorza od XII w., gdy w latach 20. zakończył się ostatecznie proces chrystianizacji, do kolejnej transformacji religijnej tych obszarów, związanej z przyjęciem reformacji w 1534 r. Prezentowane na wystawie zabytki w zasadniczej części pochodzą z pomorskich kościołów. Niegdyś związane były ze sprawowaniem kultu i obrzędów religijnych, odzwierciedlały idee średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, a także zaspokajały religijne i społeczne potrzeby wyznawców oraz fundatorów. Twórcy tych dzieł, dziś anonimowi, funkcjonowali w ramach warsztatów, wędrowali po Europie i rozpowszechniali trendy artystyczne lub ‒ co typowe dla późnego średniowiecza ‒ osiedlali się w miastach i zakładali cechy rzemieślnicze.

nowe wystawy stałe w Muzeum Narodowym
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Obie wystawy powstały w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie w ramach programu Interreg V A w latach 2018-2021.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl