„Poznaj Polskę” – rusza nabór wniosków!

Nauczyciele i uczniowie po raz kolejny otrzymają szansę, aby pojechać na wycieczkę szkolną w ramach kontynuacji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na czym polega program i dlaczego warto z niego skorzystać?

Edukowanie i podróżowanie w jednym

Zadaniem programu jest dofinansowanie wycieczek szkolnych, dzięki którym uczniowie i nauczyciele mogą zwiedzić różne zakątki Polski. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano już prawie 5 tys. wyjazdów, a łączna kwota dofinansowania sięga prawie 35 mln złotych. Skorzystało z niego już ponad 215 tys. uczniów. W tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na szkolne wyprawy aż 100 mln zł, z czego połowa będzie przeznaczona na organizację wycieczek w obecnym roku szkolnym. Druga część będzie możliwa do wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023.

 Dla kogo przeznaczony jest program?

Szkoły podstawowe mogą złożyć maksymalnie 2 wnioski, jeśli do szkoły uczęszcza mniej niż 100 uczniów. Jeśli chodzi o szkoły, które mają od 101 do 200 uczniów będą to maksymalnie 4 wnioski, a w przypadku szkół, które mają ponad 200 uczniów – maksymalnie 6 wniosków. Inne zasady dotyczą szkół ponadpodstawowych, w których szkoły do 100 uczniów mogą złożyć 1 wniosek, szkoły w przedziale 101-200 uczniów maksymalnie 2 wnioski, a największe szkoły (powyżej 200 podopiecznych) będą mogły złożyć maksymalnie 3 wnioski.  Podczas wycieczek, które zostały zorganizowane trzeba zwiedzić określoną liczbę punktów edukacyjnych. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł na dobę.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane proporcjonalnie między województwami, w zależności od liczby uczniów. Dotychczas najwięcej chętnych zgłosiło się w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim. Najchętniej odwiedzanymi miejscami było Centrum Nauki Kopernik i Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Wawelski w Krakowie i Hydropolis, czyli Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu.

Jak złożyć wniosek?

Nauczyciel, który chciałby zorganizować wycieczkę, musi poinformować o tym dyrektora, a ten zgłasza zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa. Wnioski można składać od 1 marca.
Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl