Dawna świetlica stoczniowa instytucją kultury: Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie

12:05
Centrum Solidarności „Stocznia”
Fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

W historycznej stoczniowej świetlicy, gdzie 43 lata temu podpisano Porozumienia Szczecińskie, powstaje nowa instytucja kultury: Centrum Solidarności „Stocznia”. Rozpoczyna swoją działalność 30 sierpnia.

Minister kultury prof. Piotr Gliński ogłosił to podczas ceremonii inauguracji. Centrum będzie skupiać się na zachowaniu dziedzictwa ruchu „Solidarność”, zarówno jako ruchu społecznego, jak i związku zawodowego. Dr hab. Sebastian Ligarski, historyk i kurator wystaw, zostanie pełniącym obowiązki dyrektora CSS.

Polska „Solidarność” była fenomenem na skalę światową. Była wielkim darem, wielkim cudem, który zdarzył się Polsce. Jednak zdarzył się on nieprzypadkowo, ponieważ „Solidarność” wyrosła właśnie z polskości. Ten ruch społeczny był przede wszystkim ruchem suwerennościowym, dążącym do niepodległości Polski. Był ruchem pracowniczym, gdyż był oparty o zasady związku zawodowego, takie jak godność pracownika – podkreślił prof. Piotr Gliński.

Ruch „Solidarność” był pierwszym takim obywatelskim ruchem w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie. Jego program, znanego z pierwszego zjazdu w gdańskiej Olivii, opowiadał się za samorządem obywatelskim i niezależnością państwa.

Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie, powołane w budynku świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, będzie skupiać się na upamiętnianiu i promowaniu dziedzictwa NSZZ „Solidarność”, ruchu społecznego i opozycji antykomunistycznej w Polsce. Będzie też gromadzić materiały związane z historią Stoczni Szczecińskiej i przemysłem stoczniowym w regionie. W Centrum zostaną organizowane inicjatywy kulturalne i naukowe związane z dziedzictwem Ziemi Zachodnich i Północnych, w szczególności Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Najważniejszymi celami działalności CSS będą:

  • upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia 1970 roku, Stycznia 1971 roku oraz Porozumień Szczecińskich z 30 sierpnia 1980 roku i strajków 1988 roku;
  • upamiętnianie oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1945 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;
  • upamiętnienie działalności i historii Stoczni Szczecińskiej oraz przemysłu stoczniowego w Szczecinie;
  • gromadzenie i wyeksponowanie materiałów dotyczących kształtowania zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej oraz czasu budowy życia społecznego i gospodarczego na Ziemiach Zachodnich i Północnych;
  • inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl