Bezpłatne warsztaty Telefon Art w Szczecinie

10:10
Cezary Ciszewski

Wyjątkowe autorskie warsztaty prowadzone przez Cezarego Ciszewskiego – pioniera twórczości komórkowej na skalę europejską oraz twórcy m.in. ruchu Miasta w Komie, odbędą się 15 i 16 października 2016 r. w sali kinowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Weekendowe zajęcia odbędą się w godzinach 11:00-16:00 i będą składały się m.in. z przeglądu i analizy prac związanych z ruchem Miasta w Komie oraz Polską Kroniką Komórkową. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z zasadami ulicznego dokumentalizmu i wraz z Cezarym Ciszewskim wyruszą w teren, aby nowo zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

Warsztaty są bezpłatne. Udział w nich może wziąć każdy niezależnie od wieku czy umiejętności; jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu komórkowego lub smartfona, którym będzie można rejestrować zdjęcia, wideo oraz audio. Liczba uczestników jest ściśle ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października (wtorek). Chętni proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem OFFicyna poprzez email, wiadomość na Facebooku, telefon lub osobiście:

Stowarzyszenie OFFicyna
al. Wojska Polskiego 90 / pokój 7
tel: 91 423 69 01
mail: biuro@officyna.art.pl
FB: www.facebook.com/OFFicyna98

Szczegółowy plan warsztatów:

Miejsce: INKU – Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

15.10 (sobota)

11:00-16:00

  • przegląd światowych oraz polskich Miast w Komie;
  • omówienie Manifestów Wideokoma 1 i Wideokoma 2;
  • prezentacja zasad ulicznego dokumentalizmu w unikalnym i autorskim wydaniu Miast w Komie na przykładzie fotografii i filmów;
  • przejrzenie komowego zasobu uczestników warsztatów tak, aby odkryć indywidualne predyspozycje, błędy i wspaniałości, które pozwolą usprawnić dalsze części warsztatów;
  • omówienie proponowanych przez uczestników szczecińskich miejsc o szczególnej emanacji w celu ich odwiedzenia;
  • wyjście na fotograficzny patrol i zapis Szczecina poprzez napotkanych ludzi, osobliwości i zdarzeń.

16.10 (niedziela)

11:00-16:00

  • przegląd materiałów, z których powstała Polska Kronika Komórkowa oraz zapoznanie się z działaniem redakcji komórkowej w aspektach szybkiej komunikacji i wykonywania masterszotów gotowych do publikacji;
  • przegląd i analiza Polonii w Komie (komórkowej publicystyki emigracyjnej) oraz analiza kilku wybranych filmów Polskiego Kina Komórkowego, tworzonego jako unikat w skali światowej;
  • analiza materiałów fotograficznych i filmowych zrealizowanych przez uczestników.

Źródło: Stowarzyszenie OFFicyna