Konkurs fotograficzny „Park w Obiektywie”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Park w Obiektywie”.

Informacje o konkursie

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.05.00-00-0125/16-00, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem konkursu jest pokazanie piękna i użyteczności publicznej parku powstałego lub odnowionego w zakresie projektu. Prace muszą przedstawiać rezultaty wykonania Projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” i odnosić się do jednego z następujących miejsc:

  • Na terenie Miasta Białogard: Park im. Prof. Leona Mroczkiewicza
  • Na terenie Miasta Kołobrzeg: Skwer Pana Tadeusza oraz tereny zielone przy Al. Jana Pawła II (dawniej: ul. Walki Młodych)
  • Na terenie Miasta Szczecinek: Skwer przy osiedlu M. Kopernika – strefa aktywnego wypoczynku w Szczecinku; Lasek komunalny nad Jeziorem Trzesiecko wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki; teren wokół Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. St. Staszica oraz obsadzenia wokół Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
  • Na terenie Bornego Sulinowa: tereny na obszarze całej miejscowości
  • Na terenie Gościna: park miejski przy rzece Goścince
  • Na terenie Karlina: park przy ulicy Nadbrzeżnej oraz park przy ulicy Parkowej
  • Na terenie Połczyna-Zdroju: skweru przy Placu 1000-lecia
  • Na terenie Tychowa: nowoutworzony Park miejski w Tychowie

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wpływ terenów zieleni na zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych, funkcjonowanie terenu jako siedliska organizmów żywych oraz użyteczność terenów parkowych dla potrzeb wypoczynku i relaksu mieszkańców miast.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych czterech miejsc oraz po dwa wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 12 – 14 lat.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu z kartą zgłoszeni na stronie www.parseta.org.pl  w zakładce dotyczącej projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Termin nadsyłania prac

Prace trzeba nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino do dnia 10.09.2022r.

W razie dodatkowych pytań należy się kontaktować z koordynatorem projektu – Dorota Moursy, tel. +48 94 716 63 38, email: dm@parseta.org.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl