Znamy projekt powiększonej Strefy Płatnego Parkowania

08:00
Parkomat

Do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały zwiększającej od 1 lipca 2017 roku Strefę Płatnego Parkowania. Radni Szczecina zajmą się nim na sesji w październiku.

Projekt uwzględnia wnioski z  konsultacji społecznych, które odbyły się między 20 lipca i 20 sierpnia 2016 roku. Oprócz zmian dotyczących granic SPP przewiduje dwie inne nowości: pierwsza dotyczy mieszkańców strefy (zameldowanych na stałe). Po wykupieniu ryczałtu będą mogli parkować na dwóch ulicach (teraz tylko na jednej). Druga – wydłuża rodzicom możliwość parkowania na zegar przed placówką oświatową z 10 do 20 minut.

Teraz dokument przeanalizują radni w komisjach. Decydujące głosowanie planowane jest na sesji 18 października 2016. Tego dnia radni mają też głosować uchwałę ustalającą zasady korzystania z płatnych placów parkingowych niestrzeżonych (PPPN) położonych poza drogami publicznymi.

Celem zmian granic  SPP i stworzenia płatnych placów parkingowych niestrzeżonych jest poprawa warunków parkowania w śródmieściu Szczecina.

SPP w nowych granicach

Projekt przewiduje zwiększenie pojemności strefy z 8 tys. do 12 tys. miejsc postojowych, a liczby ulic nią objętych (w całości bądź w części) z 80 do 136. Jego realizacja będzie związana z wymianą parkomatów na nowocześniejsze i wygodniejsze, z większą liczbą przydatnych funkcji. Granice proponowanego poszerzenia SPP wyznaczają następujące ulice:

 • Piotra Skargi,
 • Wyzwolenia (od ronda Giedroycia do ul. Malczewskiego),
 • Malczewskiego,
 • Parkowa (od ul. Malczewskiego do ul. Kapitańskiej – Starzyńskiego),
 • Kapitańska,
 • Jana z Kolna (od ul. Kapitańskiej do Nabrzeża Wieleckiego),
 • Nabrzeże Wieleckie,
 • Kolumba (od ul. Nowej do pętli autobusowej za Dworcem PKP),
 • Owocowa,
 • Czarnieckiego,
 • Potulicka (od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza),
 • Narutowicza,
 • Piastów (od ul. Narutowicza do ul. Ku Słońcu),
 • Ku Słońcu (od ul. Piastów do ronda Pileckiego),
 • Sikorskiego (od ronda Pileckiego do ul. Boh. Warszawy),
 • Boh. Warszawy.

Uwaga: Ulica Wawrzyniaka nie będzie w SPP, ale będą do niej dochodziły ul. Piotra Skargi i Kr. Korony Polskiej, które w całości należeć będą do strefy.

W dającej się przewidzieć przyszłości miałby to być docelowy obszar strefy. Opiera się na naturalnych granicach centrum miasta, co uniemożliwi bądź znacznie ograniczy  zjawisko nadmiaru zaparkowanych aut wokół strefy. Te naturalne granice to m.in. Park Kasprowicza, Odra, czy ulica Narutowicza, poza którą przeważają funkcje mieszkaniowe.

Konsultacje w sprawie zmian granic SPP

Mieszkańcy obszarów graniczących z SPP od dawna domagają się włączenia ich ulic do strefy, bo wielu właścicieli aut, chcąc uniknąć opłat za parkowanie, okupuje miejsca przed ich domami czy lokalami użytkowymi. Z kolei kierowcy narzekają na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych w centrum Szczecina.

Propozycja zmiany granic SPP i stworzenia PPPN jest odpowiedzią na te postulaty. Pokrywa się też z wnioskami z badania SPP i ulic przyległych, które w roku 2015 wykonała Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej z Poznania.

Projekt poszerzenia SPP został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 20 lipca do 20 sierpnia 2016 roku.

Na stronie internetowej konsultuj.szczecin.pl umieszczono opis zmian wraz z mapą i wykazem ulic, które mają znaleźć się w nowej strefie. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi na piśmie. Wpłynęło 56 e-maili oraz jeden list w formie papierowej.

Za lub częściowo za powiększeniem strefy były 23 listy (w tym jeden podpisany przez 85 osób), przeciw lub częściowo przeciw 26. Sześć miało charakter neutralny, dwie dotyczyły innych tematów.

4 sierpnia 2016 roku w sali sesyjnej Rady Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyło ok. 20 osób.

Większość uwag i propozycji podnoszonych w trakcie konsultacji uwzględniono w załączonym do konsultacji opisie propozycji rozszerzenia strefy – np. włączenie do SPP ulic: Pocztowej, Bolesława Śmiałego, 5-go Lipca, Jagiellońskiej, Wilków Morskich.

Projekt uchwały w sprawie placów parkingowych (PPPN)

Gmina Miasto Szczecin ma w śródmieściu tereny, które nie są drogami publicznymi (dlatego nie mogą być włączone do SPP), ale które pełnią bądź mogą pełnić rolę parkingów.  W związku z powyższym planowane jest utworzenie na nich płatnych placów parkingowych niestrzeżonych, w których postój będzie tańszy niż SPP.

Tabela poniżej przedstawia propozycję cen za postój na PPPN w porównaniu ze stawkami w SPP (Uwaga: w SPP jest jeszcze opłata za postój do 15 minut, która nie ma odpowiednika w proponowanym taryfikatorze PPPN).

Opłaty jednorazowe

Kwota w zł

PPPN Podstrefa B Podstrefa A
Za godzinę postoju 1,00 1,60 2,80
Za rozpoczętą drugą godzinę postoju 1,30 1,80 3,20
Za rozpoczętą trzecią godzinę postoju 1,70 2,00 3,60
Za rozpoczętą czwartą godzinę postoju 2,20 1,60 2,80
Za rozpoczętą każdą kolejną godzinę postoju 1,00 1,60 2,80

Projekt uchwały nie wskazuje konkretnych miejsc pod PPPN. Władze miasta rozważają cztery lokalizacje:

 1. Ul. Kolumba (przy mostku na Wyspę Jaskółczą), ok. 32 miejsc parkingowych.
 2. Ul. Duczyńskiego (przy Trasie Zamkowej), ok. 122 miejsc parkingowych.
 3. Ul. Kaszubska / Czarnieckiego, ok. 119 miejsc parkingowych.
 4. Ul. Piotra Skargi, obecnie bezpłatny parking vis a vis Pomnika Czynu Polaków, ok. 120 miejsc parkingowych.

System poboru opłat na PPPN ma być podobny, jak na parkingu przy Floating Arena.

Projekty obu uchwał (o powiększeniu SPP i zasadach korzystania z placów parkingowych) mają termin wejścia w życie 1 lipca 2017 roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin