Zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie

12:00
Plac Orła (zmiany w organizacji ruchu)

pl. OrBa BiaBego.JPG

W związku z powyższym zamknięta zostanie ul. Grodzka na odcinku od ul. Staromłyńskiej do ul. Farnej, ul. Staromłyńska na odcinku od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej oraz pl. Orła Białego. Zmiany wprowadzone zostaną w terminie od dnia 18 sierpnia 2016 r. od godz. 18:00 do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00.

Komunikacja miejska

Na czas trwania uroczystości pogrzebowych w dniu 19 sierpnia, w godzinach 5:00-15:00 nastąpią również zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej:

Linia autobusowa 76 kursować będzie objazdem od ul. Wyszyńskiego do Bramy Portowej, nawrót na pl. Żołnierza i dalej do tymczasowego przystanku na Bramie Portowej z pominięciem przystanków „Tkacka” i Grodzka”.

Zostaną uruchomione dodatkowe przystanki „Br. Portowa” (wspólny z liniami A, B, G, 2, 522, 531, 532) oraz przystanek „Brama Portowa” (przy stoiskach z kwiatami) wspólny z liniami 62, 75, 81, będzie to przystanek końcowy tej linii.

Linia autobusowa nr 52 kursować będzie objazdem od ul. Wyszyńskiego do Bramy Portowej nawrót na pl. Żołnierza i dalej do tymczasowego przystanku ma Bramie Portowej z pominięciem przystanków „Tkacka” i „Grodzka”.

Zostaną uruchomione dodatkowe przystanki „Br. Portowa (wspólny z liniami A, B, G, 2, 522, 531, 532) oraz przystanek „Brama Portowa” (przy stoiskach z kwiatami) wspólny z liniami 62, 75, 81, będzie to przystanek końcowy tej linii.

Obie linie kursować będą wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin