Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września

08:00
tramwaj

0001tramwaj_12.JPG

Od 01.09.2016 r. wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej.

Komunikacja tramwajowa:

Przywrócone zostają zimowe rozkłady jazdy na liniach 2 (dotyczy dodatkowych kursów realizowanych w dni świąteczne poprzedzające dzień roboczy), 3, 5, 11, 12.

Wprowadzone zostają nowe, zimowe rozkłady jazdy na dzień powszedni na liniach 4, 7, 8, 10:

Linia 4 – z uwagi na przebudowę ulicy Mickiewicza i Żołnierskiej kursuje na skróconej trasie Pomorzany – Jagiellońska – Plac Gałczyńskiego – al. Wojska Polskiego – Pomorzany

Komunikacja autobusowa:

Linie D, E, F, 109 i 110 zostają odwieszone.

W związku z trwającymi pracami drogowymi prowadzonymi w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Policach, na czas prowadzonych prac zostają zawieszone przystanki: „Police Grunwaldzka” dla linii 102, 106, 109, 110 i 111 oraz przystanek „Police Szkolna ” dla linii 109, 110 i 111. Autobus linii 109, 110 i 111 kursują zmieniona trasą przez ulice Kołłątaja.

Na liniach C, 103, 106 i 122 będą realizowane kursy wykonywane tylko w dni nauki w szkołach.

Przywrócone zostają zimowe rozkłady jazdy na liniach 69, 87, 103 i 107.

Na linii 102 realizowane będą podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.

Na linii 103 w dni powszednie wprowadzone zostają podjazdy pod Gimnazjum nr 1 w Policach.

Na linii 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie nauki w szkołach.

Linia B kursować będzie na trasie Osiedle Słoneczne – Osiedle Arkońskie wg normalnego rozkładu jazdy.

Nastąpi korekta jazdy linii 88 mająca na celu poprawę skomunikowań z liniami tramwajowymi.

Przeniesiony zostanie przystanek Żelazna dla linii 58, 59, 523, 524 w kierunku Placu Rodła, na ulicę Studzienną. Nazwa i numer przystanku pozostają bez zmian.

Przesunięcie kursu linii 528 z Pomorzan Dobrzyńskiej z godziny 4:43 na 4:38, uruchomienie dla linii przystanku Inowrocławska oraz korekta odległości międzyprzystankowych.

Dodatkowo na wniosek gminy Dobra Szczecińska od 1 września nastąpią zmiany w kursowaniu linii autobusowych 74, 105, 108, 121, 122, 123 i 536 oraz uruchomiona zostanie nowa linia 124.

Linia 74 – w rozkładzie powszednim, szkolnym nastąpi przesunięcie kursu wykonywanego w relacji Bezrzecze – Mierzyn Szkoła z godz. 7:21 na godz. 7:15.

Linia 105 – zmiana rozkładu jazdy; korekta czasu przejazdu,

Linia 108 – zmiana rozkładu jazdy; korekta czasu przejazdu; dla kursu z podjazdem do Wąwelnicy uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dołuje Zimowy Sad nż” (nr 99911 w kierunku Wąwelnicy, nr 99912 w kierunku Lubieszyna).

Linia 121 – zmiana rozkładu jazdy; uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Głębokiego).

Linia 122 – zmiana rozkładu jazdy, uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dołuje Zimowy Sad nż” (nr 99911 w kierunku Bezrzecza, nr 99912 w kierunku Kościna); uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Bezrzecze Wilanowska nż” (nr 99711 w kierunku Kościna, nr 99712 w kierunku Bezrzecza); dla kursów wydłużonych do Stolca uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Dobrej).

Linia 123 – zmiana rozkładu jazdy.

Linia 536 – uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Gumieniec).

Linia 124 – nowa linia kursująca na trasie Gumieńce – Kwiatowa – Ku Słońcu – Mierzyn: Welecka – Długa – Zeusa – Mierzyn Pod Lipami – Zeusa – Lubieszyńska – Welecka – Szczecin: Ku Słońcu – Kwiatowa – Gumieńce – przystanki na trasie linii:

Gumieńce (nr 20121) – wspólny z linią 108;

Hrubieszowska (nr 28711 w kierunku Gumieniec, 28712 w kierunku Mierzyna) – wspólny z linią 108;

Mierzyn Spółdzielców nż (nr 94711 w kierunku Mierzyna, 94712 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;

Mierzyn (nr 94811 w kierunku Mierzyna, 94812 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;

Mierzyn Modrzewiowa nż (nr 69911 w kierunku Mierzyna);

Mierzyn Pod Lipami (nr 69811);

Mierzyn Demeter nż (nr 69711 w kierunku Gumieniec);

Mierzyn Wichrowa nż (nr 96412 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;

Mierzyn Wspólna nż (nr 96312 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;

Mierzyn Grafitowa (nr 94912 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108.

 

Informacje zamieszczonone są na tabliczkach przystankowych oraz stronie internetowej ZDiTM.

Na stronie www.zditm.szczecin.pl znajduje się także wykaz przesiadek dla powyższych linii.

 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego