Zmiana na węźle Kijewo. Zamknięta łącznica relacji Kołbaskowo-Szczecin

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zmianie organizacji ruchu na przebudowywanym węźle Kijewo. Kierowcy jadący od strony Kołbaskowa i węzła Klucz nie mogą już skręcać w lewo, w kierunku centrum Szczecina. 

Na węźle Kijewo otwarta dla ruchu została już nowa łącznica relacji Stargard-Świnoujście, ale w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac zamknięto łącznicę relacji Kołbaskowo-Szczecin. Żeby zjechać w stronę centrum Szczecina kierowcy jadący od strony granicy mogą skorzystać z wcześniejszego węzła Podjuchy lub pojechać dalej i zawrócić na węźle Dąbie.

węzeł Kijewo organizacja ruchu zmiana październik 2020
Fot. Materiały GDDKiA

Wprowadzona dzisiaj zmiana organizacji ruchu umożliwi budowę najazdu na wiadukt również od strony Stargardu –  informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Budowa samego wiaduktu jest już mocno zaawansowana. Obecnie wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu uruchomienia nowej jezdni DK10 w stronę Szczecina, co jest planowane przed końcem tego roku. Nie będzie to oznaczało jednak przywrócenia relacji Kołbaskowo-Szczecin. Ta relacja podobnie jak relacja Stargard-Kołbaskowo wymaga budowy nowych łącznic, które będą realizowane w trzecim etapie przebudowy węzła.

Oprócz budowy łącznic wspomniany trzeci, ostatni etap inwestycji obejmie też budowę nowego wiaduktu na jezdni DK10 w stronę Stargard i jezdni zbiorczo-rozprowadzających, a także przebudowę jezdni autostrady A6. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę prac.

węzeł Kijewo organizacja ruchu zmiana październik 2020
Fot. Materiały GDDKiA

Co się zmieni po przebudowie? 

Węzeł Kijewo łączy autostradę A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący miasto Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, ale również na jezdnie zbiorczo-rozprowadzające, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu. Stara i zniszczona betonowa nawierzchnia autostrady w rejonie węzła zmieni się na nową, bitumiczną. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie nowy, większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl