Zmiana granic SPP – konsultacje społeczne

14:00
Parkomat

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 291/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2016 r. w dniach od 20 lipca do 20 sierpnia 2016 r. w Gminie Miasto Szczecin prowadzone są konsultacje społeczne, których głównym celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat propozycji zmian granic strefy płatnego parkowania. Przedmiotem konsultacji jest także pomysł stworzenia czterech Płatnych Placów Parkingowych Niestrzeżonych w śródmieściu Szczecina.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2016r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 20.00 w Urzędzie Miasta Szczecin (sala sesyjna Rady Miasta Szczecin);

badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://konsultuj.szczecin.pl:

 

  •  wykazu ulic dotyczącego rozszerzenia strefy płatnego parkowania.
  •  mapy dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

– oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres:

 

 

Strefa Płatnego Parkowania

Propozycja zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania i stworzenia płatnych niestrzeżonych placów parkingowych w centrum Szczecina.

Jest to odpowiedź na postulaty mieszkańców i interesantów korzystających z ulic wokół SPP. Pokrywa się też z wnioskami z badania SPP i ulic przyległych, które w roku 2015 na zlecenie NiOL wykonała Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej z Poznania. Mieszkańcy ulic przyległych do SPP, a także interesanci, przedsiębiorcy skarżą się na brak wolnych miejsc postojowych. Szczególnie dotkliwe jest to dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Domagają się oni włączenia ich ulic do strefy, bo wiele osób zatrudnionych w centrum miasta, chcąc uniknąć opłat za parkowanie, zostawia na cały dzień auta przed ich domami czy lokalami użytkowymi. W swoich skargach często odwołują się do okresu sprzed 2012 roku, kiedy SPP obejmowała miejsce ich zamieszkania/pracy, dzięki czemu dostępność wolnych miejsc postojowych była zadowalająca.

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców Gmina przygotowała propozycje zmiany obszaru SPP, która zakłada powiększenie strefy do naturalnych granic centrum miasta, co uniemożliwi bądź znacznie ograniczy zjawisko nadmiaru zaparkowanych aut wokół strefy.

SPP w nowych granicach

Ulice wyznaczające granice proponowanego poszerzenia SPP:

– Piotra Skargi,

– Wyzwolenia (od ronda Giedroycia do ul. Malczewskiego),

– Malczewskiego,

– Parkowa (od ul. Malczewskiego do ul. Kapitańskiej – Starzyńskiego),

– Kapitańska,

– Jana z Kolna (od ul. Kapitańskiej do Nabrzeża Wieleckiego),

– Nabrzeże Wieleckie,

– Kolumba (od ul. Nowej do pętli autobusowej za Dworcem PKP),

– Owocowa,

– Czarnieckiego,

– Potulicka (od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza),

– Narutowicza,

– Piastów (od ul. Narutowicza do ul. Ku Słońcu),

– Ku Słońcu (od ul. Piastów do ronda Pileckiego),

– Sikorskiego (od ronda Pileckiego do ul. Boh. Warszawy),

– Boh. Warszawy.

Uwaga: ulica Wawrzyniaka nie będzie w SPP, ale będą do niej dochodziły ul. Piotra Skargi i Kr. Korony Polskiej, które w całości należeć będą do strefy.

Podstawą prawną do tworzenia stref płatnego parkowania w miastach jest Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r . Art. 13b ust. 2 tej ustawy stwierdza, że: „Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Rada gminy na wniosek prezydenta miasta, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania.”

W Szczecinie Strefa Płatnego Parkowania działa na podstawie uchwały Rady Miasta nr XX/564/2012 z 25 czerwca 2012 roku.

Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia i innych okresów przy wystąpieniu szczególnie uzasadnionych okoliczności.

 

 

Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone

Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone (PPPN) to pomysł na zwiększenie liczby miejsc postojowych w centrum Szczecina lub lepsze wykorzystanie już istniejących. Na PPPN wytypowano cztery miejsca. Nie są one częścią Strefy Płatnego Parkowania, ponieważ znajdują się poza drogami publicznymi. Propozycja zakłada, że PPPN, działające na podobnej zasadzie, jak parking przy basenie Floating Arena, byłyby nieco tańsze niż SPP.

Wytypowane lokalizacje PPPN:

– Ul. Kolumba (przy mostku na Wyspę Jaskółczą), ok. 32 miejsc parkingowych.

– Ul. Kaszubska / Czarnieckiego, ok. 119 miejsc parkingowych

– Ul. Duczyńskiego (przy Trasie Zamkowej), ok. 122 miejsc parkingowyc

– Ul. Piotra Skargi, obecnie bezpłatny parking vis a vis Pomnika Czynu Polaków, ok. 120 miejsc parkingowych.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Więcej informacji: Konsultacje ws rozszerzenia SPP

 

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin