Największa w historii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kwota wsparcia zostanie przeznaczona na remont linii kolejowej 210 ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego.

Prace obejmą całkowitą modernizację nawierzchni toru nr 2 na odcinku Szczecinek-Łubowo i Łubowo-Czaplinek oraz toru numer 1 na odcinku Złocieniec-Jankowo, co pozwoli na przywrócenie obukierunkowego ruchu ze Szczecinka do Łubowa.

Zadanie spółki PKP PLK idzie w parze m.in. z modernizacją linii Goleniów-Kołobrzeg z bocznicą na lotnisko, remontem magistrali do Wałcza, a nawet czekającą nas niebawem budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek województwa Olgierd Geblewicz

Na części przystanków i stacji zostaną przebudowane i utwardzone perony. Urządzenia łączności dyspozytorskiej zostaną wymienione na cyfrowe, a dzięki konserwacji urządzeń elektroenergetyki pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. Poprawa warunków na magistrali biegnącej przez powiaty drawski, łobeski i szczecinecki zagwarantuje również wzrost częstotliwości połączeń oraz skrócenie czasu podróży ze Szczecinka do Szczecina (w tym na odcinku ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego) o 20 minut. Inwestycja ta jest również powiązana z projektem przewidującym dofinansowanie remontu linii 405 prowadzącej ze Szczecinka przez Słupsk do Ustki.

Prace modernizacyjne chcemy rozpocząć na początku 2019 roku. Postaramy się, aby w trakcie realizacji inwestycji ruch odbywał się bez zakłóceń dla pasażerów – powiedział zastępca dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów kluczowych PKP PLK Zbigniew Miliński.

Lina kolejowa 210 (Chojnice-Szczecinek-Runowa Pomorskie) to jedna z ważniejszych magistral o znaczeniu ponadregionalnym, która tylko na Pomorzu Zachodnim ma prawie 100 kilometrów. Obecnie, ze względu stan techniczny, pociągi poruszają się po niej z prędkością do 80 km/h, a w niektórych miejscach nawet 30 km/h.

Całkowity koszt zadania jest szacowany na prawie 220 milionów złotych, a dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie 148,7 miliona złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego