Ze Szczecina do Polic pociągiem. Szczecińska Kolej Metropolitalna coraz bliżej

Zwarta sieć połączeń, trasa Szczecin-Police i nowe przystanki – to tylko niektóre z elementów olbrzymiej inwestycji, która ma poprawić komunikację w Szczecinie i okolicznych miejscowościach. 10 lipca br. marszałek Olgierd Geblewicz złożył podpis pod porozumieniem w tej sprawie.

Wraz z podpisami dziesięciu podmiotów zaangażowanych w projekt zaczyna się etap działań mających na celu pozyskanie ponad pół miliarda złotych, na realizację wartej 741 milionów złotych inwestycji. Umowa miała zostać zawarta 4 lipca br. podczas oficjalnej uroczystości, ale w ostatniej chwili została ona odwołana na wniosek PKP PLK S.A. Teraz dokument zostanie podpisany obiegowo.

Wspólny projekt, wspólne korzyści

„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 351, 273” to wspólny projekt Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Lidera) oraz Partnerów: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin, Miasta Stargard oraz gmin Goleniów, Gryfino, Kobylanki, Polic i Stargardu.

Dzięki porozumieniu otwiera się droga do pozyskania środków w ramach Konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To umożliwi stworzenie systemu kolei metropolitalnej, opartej na zmodernizowanej i przebudowanej infrastrukturze kolejowej, liniowej i przystankowej, zarządzanej przez PKP PLK S.A.

Organizatorem przewozów kolejowych w ramach SKM będzie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Województwo realizuje właśnie duże, warte 250 mln zł zamówienie na wykonanie i dostarczenie 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (tzw. EZT).

Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiada, że władze województwa z myślą o obsługiwaniu połączeń SKM, skorzystają z zapisanej w kontrakcie z Newagiem opcji rozszerzenia zamówienia i dokupienia po preferencyjnej cenie dodatkowych 10 pojazdów. – Już teraz mamy najnowocześniejsze pojazdy w Polsce, a nowa, duża pula pociągów sprawi, że będziemy mogli zagwarantować najwyższy standard obsługi SKM-ki.

Pociągiem ze Szczecina do Polic

SKM ma połączyć największe miasta obszaru metropolitalnego, takie jak Stargard, Goleniów, GryfinoPolice z centralnym miastem aglomeracji, Szczecinem. Długość linii kolejowych SKM wyniesie niemal 120 km.  Transport pomiędzy miejscowościami odbywać się będzie po istniejących liniach kolejowych „krajowych” E59 (351) i CE59 oraz na linii lokalnej nr 406. Są one zelektryfikowane, ale ich stan techniczny wymaga dużej poprawy.

Projekt utworzenia SKM przewiduje przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym modernizację liczącej ponad 23 kilometry linii 406 ze Szczecina Głównego do stacji Police wraz z budową drugiego toru na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. Reaktywacja przewozów pasażerskich na tej trasie to najważniejszy element nowej sieci.

Inwestycja zakłada też budowę systemu sterowania ruchem pociągów z centrum sterowania na stacji Szczecin Gocław, stworzenie systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach oraz bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo – drogowych. Powstaną również węzły komunikacyjne wraz z parkingami typu Park&Ride (P&R) i Bike&Ride (B&R) na ponad 2,5 tysiąca miejsc (w samym Szczecinie będzie to prawie 1900 miejsc).

Łącznie na trasie SKM funkcjonować będzie 40 przystanków, w tym 9 nowych (Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska, Szczecin Nad Odrą, Police Piłsudskiego, Szczecin Trzebusz, Goleniów Park, Szczecin Dunikowo, Szczecin Żydowce, Szczecin Łasztownia). Sieć SKM będzie uzupełniona o węzły i przystanki przesiadkowe wybudowane przez miasta i gminy.

Projekt budowy SKM wpisany jest na listę Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego i planowany jest do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działania 5.2 Rozwój kolejowej sieci poza TEN-T.

Prace nad przygotowaniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do realizacji prowadzone są przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego od 2011 roku.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie to lipiec 2017 roku, rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2018 roku. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2018-2022.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego