Zachodnia Obwodnica Szczecina coraz bliżej. Wybrano wykonawcę dokumentacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że dzisiaj wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie badań geologicznych wraz z elementami Koncepcji Programowej dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6.

Wykonawcą dokumentacji będzie firma Transprojekt Gdański, która koszt inwestycji wyceniła na kwotę 14,637 mln złotych.

Wybór oferty był możliwy dzięki zwiększeniu przez rząd o około 6 mln złotych kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Jeżeli nie będzie odwołań, to w styczniu przyszłego roku powinna zostać podpisana umowa. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie potrzebnych badań oraz zrobienie dokumentacji. Zachodnia Obwodnica Szczecina przewidziana jest do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

zachodnia obwodnica Szczecina

Opracowanie tej dokumentacji i wykonanie badań geologicznych jest niezwykle ważne dla tej inwestycji, pozwoli lepiej oszacować jej koszty, określić ryzyka i uszczegółowić rozwiązania projektowe – mówi Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie omijać aglomerację szczecińską od strony północy i zachodu, przechodząc pod rzeką Odrą tunelem w rejonie Polic. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 i ma na celu znaczną poprawę skomunikowania Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie, żeby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ trzeba przejechać 58 km, w tym przez samo centrum Szczecina. Obwodnica skróci tę trasę do 23 km, więc znacznej redukcji ulegnie też czas przejazdu.

Dzięki inwestycji z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego (w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach).

Autor: KR szczecin@infoludek.pl