Za miesiąc zakończy się przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie [zdjęcia]

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie powinna zakończyć się pod koniec czerwca br. Obecnie realizowane są prace wykończeniowe na kładce dla pieszych i układanie warstwy ścieralnej na jezdni. 

Gotowa jest infrastruktura podziemna, roboty brukarskie przy budowie chodników i miejsc parkingowych, gotowa jest konstrukcja nośna kładki dla pieszych – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Wykonawca przystąpił do układania ostatniej warstwy bitumicznej na całym zakresie inwestycji.

W najbliższym czasie zakończą się prace przy kładce dla pieszych oraz pojawi się oznakowanie poziome i pionowe. Później wykonawcy zostanie jeszcze tylko ustawienie wiat przystankowych, ławek, koszy i barierek zabezpieczających ruch pieszych oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Co obejmuje inwestycja?

Realizowane zadanie ma poprawić jakość poruszania się w tej okolicy pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców. Prace są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Projekt przewiduje przebudowę drogi, zjazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowę elementów uspokojenia ruchu, a także remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,50 m, a wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Grota-Roweckiego zostaną wyniesione ponad powierzchnię jezdni (ma to pomóc w uspokojenia ruchu). Po południowej stronie ul. Witkiewicza pojawi się brakujący fragment chodnika oraz przejście dla pieszych, a chodnik w okolicy remontowanej kładki doprowadzi do niej pieszych od strony ul. Tadeusza Kutrzeby i od strony przystanku autobusowego „Roweckiego”. Zaplanowano także utworzenie 127 stanowisk postojowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych).

Warta blisko 7,3 mln zł inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest firma Ben-Bruk Sp. z o.o., która na realizację prac ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl