Wzdłuż części drogi powiatowej Szczecin-Warnik powstanie ciąg pieszo-rowerowy

Powiat Policki otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na budowę nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi powiatowej Szczecin-Warnik. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą z Mierzyna do Stobna. 

Umowę gwarantującą 85-procentowe wsparcie dla tej inwestycji z funduszy RPO WZ 2014-2020 podpisali dziś marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz starosta Andrzej Bednarek.

Nowa trasa będzie biegła ze Stobna (od skrzyżowania drogi powiatowej Szczecin-Warnik z drogą powiatową Mierzyn-Stobno) w pobliżu strefy usługowo-produkcyjnej, przez Przylep, do ul. Okulickiego w Szczecinie. Jej budowa ułatwi dojazd do miejsc pracy w Stobnie i w Szczecinie, a także do węzła przesiadkowego przy ul. Okulickiego.

Lokalizacja nowej rowerowej infrastruktury to dobre wieści dla mieszkańców powiatu polickiego, gminy Dobra i miasta Szczecin. Ścieżka będzie bowiem alternatywną formą dla transportu samochodowego. Dodatkowo bardzo pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, bo przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Realizacja wartej 2,5 mln zł (w tym 2,1 mln wsparcia ze środków unijnych) rozpocznie się w przyszłym roku.

Wykonawca robót został już wybrany. Liczymy, że inwestycja zakończy się do października 2020 roku – powiedział starosta policki Andrzej Bednarek.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl