Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Libelta w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania „Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia”.

Zakres prac wykonawcy obejmie przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia, kolidującego uzbrojenia, a także prace przy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej.

Zaprojektowana geometria ulicy przewiduje zwężenie jezdni i skrzyżowania z ulicą Jana Paderewskiego do pięciu metrów. Chodniki będą miały około półtora metra szerokości i wykonane będą z płytek betonowych 50x50x7 cm i szarej kostki kamiennej granitowej 4×6 cm. W okolicy zaplanowano także miejsca parkingowe.

Umowa z konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. i Elbud Sajewicz Sp. j. opiewa na kwotę 5 297 529,07 zł i będzie podpisana w najbliższych dniach.

Przekazanie placu budowy nastąpi do końca lutego br., a wykonawca będzie miał na ukończenie wszystkich robót osiem miesięcy.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl