Cztery firmy zainteresowane dokończeniem wiaduktu na węźle Szczecin Kijewo

W przetargu na dokończenie wiaduktu na węźle drogowym Szczecin Kijewo łączącym A6 i DK10 wzięły udział cztery firmy. Realizacja inwestycji jest praktycznie pewna, bo najniższa z ofert nieznacznie przekracza założony budżet. 

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczył na realizację tej inwestycji blisko 6,73 mln zł. Najniższa z ofert złożona przez firmę PORR S.A. przekracza założony budżet o nieco ponad 26 tys. zł, więc nie powinno to stanowić wielkiej przeszkody. Pozostałe oferty przekraczają kwotę 7 mln zł. Wszyscy wykonawcy zagwarantowali maksymalne skrócenie czasu wykonania robót do 112 dni i wydłużenie okresu gwarancji do 10 lat, więc najważniejszym kryterium będzie cena. Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa zdecyduje czy realizować inwestycję za wyższą kwotę czy unieważnić przetarg. Postępowanie zostanie dodatkowo objęte kontrolą uprzednią przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Projekt rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo przewiduje budowę dwóch zupełnie nowych wiaduktów, które zastąpią stare obiekty. Poprzedni wykonawca, którym był Energopol Szczecin, zdążył wyburzyć dotychczasowy wiadukt na jezdni w stronę Szczecina  i rozpoczął budowę nowego wiaduktu. Ze względu na problemy finansowe, firma przerwała realizację inwestycji po wykonaniu niespełna 20 proc. robót. W październiku 2019 r. szczeciński oddział GDDKiA odstąpił więc od umowy z Energopolem, a później ogłosił przetarg na dokończenie robót. Wybrany wykonawca będzie musiał dokończyć konstrukcję wiaduktu wraz z płytą przejściową i większością dalszych robót. Pozostałe prace, które mają być wykonane z ramach rozbudowy węzła Szczecin Kijewo, zostaną objęte odrębnymi przetargami.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl