Wybrano firmę, która dokończy obiekty mostowe na obwodnicy Wałcza

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza.

Dokończeniem obiektów mostowych w poprzek trasy głównej na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 zajmie się firma Budimex, która swoje usługi wyceniła na 40,84 mln zł. Przyszły wykonawca zobowiązał się również do skrócenia czasu prac do około czterech miesięcy (122 dni).

W ramach zamówienia zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych obwodnicy. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Pozostałe firmy biorące udział w przetargu mają teraz 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań, a później dokumentacja postępowania zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne uchybienia, to GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą.

obwodnica Wałcza obiekty mostowe wykonawca
Fot. Materiały GDDKiA

Dokończenie robót na obwodnicy Wałcza zostało podzielone na kilka etapów, dla których zostały ogłoszone osobne przetargi. Do tej pory GDDKiA wybrała wykonawców obiektów mostowych oraz robót drogowych. Trwają jeszcze pozostałe cztery postępowania przetargowe, które dotyczą robót na węzłach, elementów BRD, zieleni oraz kanału technologicznego.

Obwodnica Wałcza ma zostać oddana do użytku do końca tego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl