Wojewoda zezwolił na budowę dwóch odcinków drogi S6

14:51

Budowa odcinków Goleniów-Nowogard i koniec obwodnicy Płotów-węzeł „Kiełpino” ma zakończyć się w kwietniu  2019 roku.

Zgodnie z decyzją wojewody wybudowany będzie odcinek Goleniów-Nowogard o długości 19,2 km. Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej. Rozbudowany zostanie węzeł Goleniów Północ z drogą S3, powstaną węzły Goleniów Wschód (Żółwia Błoć) i Osina (Kikorze). Wybudowane zostaną też wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty, drogi wspomagające. Koszt budowy tego odcinka wyniesie prawie 344 mln zł.

Pozwolenie uzyskała też budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy Płotów-węzeł „Kiełpino”. W ramach inwestycji wartej 254 mln zł powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,6 km, obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia. Przebudowane będą też drogi publiczne, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowe oraz wybudowana infrastruktura służąca ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie