Wojewoda wydał zgodę na budowę drogi Niedźwiedź-Szczecin Zdunowo

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał zezwolenie na budowę drogi wspomagającej Niedźwiedź-Szczecin Zdunowo, która będzie częścią budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.

Droga o długości ponad 3 kilometrów zostanie wybudowana głównie na obszarze gminy Kobylanka, w miejscu istniejącej drogi gruntowej. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Profesora Tomasza Żuka w Zdunowie do wjazdu do miejscowości Niedźwiedź.

Nowa droga znacznie skróci połączenie Niedźwiedzia ze Szczecinem, o co mieszkańcy tej miejscowości zabiegali od ponad 30 lat – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Będzie również stanowiła dodatkowe połączenie ze szpitalem w Szczecinie Zdunowie.

Fot. Materiały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

W ramach inwestycji wybudowany zostanie również system odwodnienia oraz zjazdy do posesji i na drogi boczne, a modernizację przejdą sieci teletechniczne, energetyczne i gazowe.

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl