Wkrótce nowa nawierzchnia na Moście Gryfitów

Już we wtorek 28 czerwca będą odbywać się prace związane z wymianą nawierzchni na Moście Gryfitów. Podczas prowadzenia robót, obiekt zostanie wyłączony z ruchu.

Prace związane z wymianą warstwy ścieralnej rozpoczną po porannym szczycie komunikacyjnym. W trakcie prowadzenia prac, przez obiekt nie będzie przejazdu w obie strony. Ruch dwukierunkowy pojazdów będzie się odbywał po jezdni nowo wybudowanego mostu. Prace potrwają kilka dni.

O inwestycji

Przedsięwzięcie obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl