Wkrótce konsultacje społeczne w sprawie drugiego etapu Szybkiego Tramwaju

12:25
Fot.: Doktor.opi/Wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

W najbliższy poniedziałek (14 listopada) odbędą się konsultacje społeczne w ważnym szczególnie dla mieszkańców Prawobrzeża temacie.
Urząd Miasta Szczecin zaprasza na spotkanie dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szybkiego Tramwaju”.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej) w godzinach od 17:00 do 20:00.

Szczegóły dotyczące planów sytuacyjnych oraz orientacyjnych przebiegu kolejnego etapu SST dostępne są na stronie dedykowanej projektowi www.sst.wyginternational.pl oraz na http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116177.asp

W ramach przeprowadzonego studium korytarzowego zbadano 7 wariantów przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Wyznaczając korytarze i projektując lokalizację torowiska w pasie drogowym uwzględniono następujące uwarunkowania ogólne:

• potrzeby transportowe mieszkańców poszczególnych rejonów komunikacyjnych miasta Szczecin;

• wymagania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

• ograniczenia związane z dostępnością terenu;

• konieczność minimalizowania wpływu planowanej inwestycji na ograniczenie przepustowości układu drogowego;

• konieczność minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Magistrat zachęca do zapoznania się z materiałami i czeka na propozycje, uwagi i opinie mieszkańców Szczecina.

Załączniki:

wariant-3

wartiant-1

wariant-7

Źródło: Urząd Miasta Szczecin