Wiosną ruszą pracę nad utworzeniem „Strefy 30” na Pogodnie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą inwestycji pod nazwą „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego – Reymonta – Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu”. Prace mają ruszyć wiosną.

Przedsięwzięcie łączy prace drogowe, zmianę organizacji ruchu, ale również kwestie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych.

Projekt zakłada remont ulicy Reymonta, przy zachowaniu przebiegu i szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejących już krawężników i kostki kamiennej. W ramach zadania planowany jest także remont nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów, które nawiązują kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Ponadto przeprowadzona będzie budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy i uporządkowana zostanie strefa parkowania. Bezpieczeństwo w tej okolicy mają poprawić m.in. instalacja elementów uspokojenia ruchu, słupki oraz wygrodzenia.

Wykonawca, konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz Sp. j., będzie miał na wykonanie zadania osiem miesięcy od przekazania placu budowy. Koszt inwestycji to 6 274 357,43 zł.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl