Węzeł Kijewo – czasowe ograniczenia w ruchu do końca września

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o czasowych ograniczeniach w ruchu na przebudowywanym węźle Kijewo, które będą występować przez pond dwa tygodnie.

Firma Strabag realizuje końcowy etap robót budowlanych na zespoleniu łącznicy B2 z autostradą A6. W związku z tym wystąpią czasowe zwężenia prawego pasa ruchu autostrady A6 w kierunku na Świnoujście. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień od 14 września br. (poniedziałek) od godziny 12.00 do 30 września br.

Czasowe zamknięcia nitek autostrady A6

Dodatkowo, prace prowadzone przez konsorcjum firm KBI i K.B.I. przy budowie wiaduktów nad autostradą A6 spowodują konieczność czasowego wyłączenia jej poszczególnych nitek:

  • od wtorku (15 września br.) od godziny 8.00 do środy do godziny 21.00 zamknięta będzie prawa jezdnia w kierunku na Gdańsk
  • od środy (16 września br.) od godziny 21.00 do piątku (18 września br.) do godziny 19.00 nastąpi zamknięcie lewej jezdni w kierunku na Kołbaskowo
  • od poniedziałku (21 września br.) od godziny 10.00 do czwartku (24 września br.) do godziny 20.00 będzie wyłączona z ruchu prawa jezdnia w kierunku na Gdańsk

Zakończenie trwających od czerwca br. dwóch etapów prac umożliwi przeniesienie ruchu na nowy wiadukt i jezdnię drogi krajowej nr 10 w stronę Szczecina. Ma to nastąpić pod koniec tego roku. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie trzeciego, ostatniego etapu inwestycji. Obejmie on budowę nowego wiaduktu na jezdni DK10 w stronę Stargardu, przebudowę pozostałej jezdni autostrady A6 oraz łącznic i jezdni zbiorczo-rozprowadzających.

Fot. Materiały GDDKiA
Fot. Materiały GDDKiA
Fot. Materiały GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl